Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Pamatzināšanu nozīme mūsdienīgu starptautisko tiesību tekstu tulkošanā
Nosaukums angļu valodā The Importance of Background Knowledge in Contemporary International Law Text Translation
Struktūrvienība 23200 ETHF Lietišķās valodniecības institūts
Darba vadītājs Tatjana Smirnova
Recenzents Marina Platonova, Dr.philol., Mag.oec., profesore
Anotācija Bakalaura darba “Pamatzināšanu nozīme mūsdienīgu starptautisko tiesību tekstu tulkošanā” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente Katrīna Stalšāne. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek analizēti dažādi avoti, kas saistīti ar juridisko tekstu un tekstu par juridiskiem jautājumiem tulkošanu un galveno tulkošanas teoriju koncepcijām, kā arī iekļauta dažādu tulkošanas stratēģiju, kuras piemērotas tulkošanas procesā, analīze. Autore arī apsver dažādus sarežģītus starptautisko tiesību tekstu tulkošanas aspektus, piemēram, latīņu un franču valodas terminu pielīdzināšanas opcijas, institucionālo/starptautisko organizāciju nosaukumu tulkošanu, viltus draugus juridiskajos tekstos, u.c., kā arī ilustrē šos aspektus ar piemēriem. Praktiskā daļa ietver Takhminas Karimovas grāmatas “Cilvēktiesības un attīstība starptautiskajās tiesībās” (“Human Rights and Development in International Law”) pirmo trīs nodaļu tulkojumu (60 lapaspuses) no angļu uz latviešu valodu. Šajā grāmatā aplūkoti juridiskie jautājumi, kurus rada attiecības starp cilvēktiesībām un attīstību mūsdienu starptautiskajās tiesībās. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, bibliogrāfijas, kopā 106 lappuses, neskaitot 2 pielikumus: terminu sarakstu un avottekstu. Bibliogrāfijas saraksts sastāv no 46 vienībām un 4 tiešsaistes vārdnīcām.
Atslēgas vārdi Pamatzināšanas; Starptautisko tiesību teksti; Juridiskā tulkošana; Teksti par juridiskiem jautājumiem;
Atslēgas vārdi angļu valodā Background Knowledge; International Law Texts; Legal translation; Law-related texts
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2021 14:08:52