Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Pamatzināšanu nozīme mūsdienīgu starptautisko tiesību tekstu tulkošanā
Title in English The Importance of Background Knowledge in Contemporary International Law Text Translation
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Smirnova
Reviewer Marina Platonova, Dr.philol., Mag.oec., profesore
Abstract Bakalaura darba “Pamatzināšanu nozīme mūsdienīgu starptautisko tiesību tekstu tulkošanā” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultātes profesionālās bakalaura studiju programmas “Tehniskā tulkošana” 4. kursa studente Katrīna Stalšāne. Bakalaura darba teorētiskajā daļā tiek analizēti dažādi avoti, kas saistīti ar juridisko tekstu un tekstu par juridiskiem jautājumiem tulkošanu un galveno tulkošanas teoriju koncepcijām, kā arī iekļauta dažādu tulkošanas stratēģiju, kuras piemērotas tulkošanas procesā, analīze. Autore arī apsver dažādus sarežģītus starptautisko tiesību tekstu tulkošanas aspektus, piemēram, latīņu un franču valodas terminu pielīdzināšanas opcijas, institucionālo/starptautisko organizāciju nosaukumu tulkošanu, viltus draugus juridiskajos tekstos, u.c., kā arī ilustrē šos aspektus ar piemēriem. Praktiskā daļa ietver Takhminas Karimovas grāmatas “Cilvēktiesības un attīstība starptautiskajās tiesībās” (“Human Rights and Development in International Law”) pirmo trīs nodaļu tulkojumu (60 lapaspuses) no angļu uz latviešu valodu. Šajā grāmatā aplūkoti juridiskie jautājumi, kurus rada attiecības starp cilvēktiesībām un attīstību mūsdienu starptautiskajās tiesībās. Bakalaura darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, praktiskās daļas, secinājumiem, bibliogrāfijas, kopā 106 lappuses, neskaitot 2 pielikumus: terminu sarakstu un avottekstu. Bibliogrāfijas saraksts sastāv no 46 vienībām un 4 tiešsaistes vārdnīcām.
Keywords Pamatzināšanas; Starptautisko tiesību teksti; Juridiskā tulkošana; Teksti par juridiskiem jautājumiem;
Keywords in English Background Knowledge; International Law Texts; Legal translation; Law-related texts
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 11.06.2021 14:08:52