Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Precīzās lauksaimniecības nozares attīstības perspektīvu modelēšana
Nosaukums angļu valodā Modeling of Development Prospects for Precision Agriculture Sector
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilze Andersone
Recenzents Prof., Dr. oec. Tatjana Tambovceva
Anotācija Maģistra darba autors: Jaychandran Kusumam Ajay Chandran Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Ilze Andersone Maģistra darba temats: Precīzās lauksaimniecības nozares attīstības perspektīvu modelēšana Maģistra darbs: ir rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 105 lpp., Tajā ietilpst 1 formulas, 34 attēli, 29 tabulas. Bibliogrāfijā un avotu sarakstā ir 49 avoti angļu valodā. Darbam ir 1. Pielikums. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šis darbs galvenokārt paredzēts, lai pārbaudītu faktorus, kas ietekmē precīzās lauksaimniecības ieviešanu mazattīstītās un jaunattīstības valstīs, piemēram, Indijā.Tika noskaidrots, ka Indijā ir milzīgas iespējas izmantot modernās tehnoloģijas un hipotēzes faktorus, kas ietver precīzās lauksaimniecības tehnikas ieviešanas izmaksas, lauku interneta savienojamību, plašsaziņas līdzekļu informētības palielināšanu, digitalizācijas palielināšanu ar Covid, datoru un tehnisko rakstpratību, daudznacionālu Nozares tirgū būtiski ietekmē ieviešanu. Pīrsona korelācijas analīze izmanto, lai izpētītu šo faktoru nozīmi precīzās lauksaimniecības ieviešanā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Jayachandran Kusumam C., A., Andersone I., (2021). Faktori, kas ietekmē precīzās lauksaimniecības ieviešanu Indijā Rīga: RTU, FEEM Baltech studiju centrs, studiju programma “Rūpniecības inženierija un vadība” 105 lpp.
Atslēgas vārdi Precīzā lauksaimniecība, precīzās lauksaimniecības ietekmes faktori, precīzās lauksaimniecības ieviešana, precīzā lauksaimniecība mazattīstītajā reģionā, Pīrsona regresijas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Precision Agriculture, Impact Factors in Precision Agriculture, Implementation of Precision Agriculture,Precision Agriculture in Underdeveloped Region, Pearson Regression Analysis
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2021 09:36:04