Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Precīzās lauksaimniecības nozares attīstības perspektīvu modelēšana
Title in English Modeling of Development Prospects for Precision Agriculture Sector
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ilze Andersone
Reviewer Prof., Dr. oec. Tatjana Tambovceva
Abstract Maģistra darba autors: Jaychandran Kusumam Ajay Chandran Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Ilze Andersone Maģistra darba temats: Precīzās lauksaimniecības nozares attīstības perspektīvu modelēšana Maģistra darbs: ir rakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 105 lpp., Tajā ietilpst 1 formulas, 34 attēli, 29 tabulas. Bibliogrāfijā un avotu sarakstā ir 49 avoti angļu valodā. Darbam ir 1. Pielikums. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šis darbs galvenokārt paredzēts, lai pārbaudītu faktorus, kas ietekmē precīzās lauksaimniecības ieviešanu mazattīstītās un jaunattīstības valstīs, piemēram, Indijā.Tika noskaidrots, ka Indijā ir milzīgas iespējas izmantot modernās tehnoloģijas un hipotēzes faktorus, kas ietver precīzās lauksaimniecības tehnikas ieviešanas izmaksas, lauku interneta savienojamību, plašsaziņas līdzekļu informētības palielināšanu, digitalizācijas palielināšanu ar Covid, datoru un tehnisko rakstpratību, daudznacionālu Nozares tirgū būtiski ietekmē ieviešanu. Pīrsona korelācijas analīze izmanto, lai izpētītu šo faktoru nozīmi precīzās lauksaimniecības ieviešanā. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Jayachandran Kusumam C., A., Andersone I., (2021). Faktori, kas ietekmē precīzās lauksaimniecības ieviešanu Indijā Rīga: RTU, FEEM Baltech studiju centrs, studiju programma “Rūpniecības inženierija un vadība” 105 lpp.
Keywords Precīzā lauksaimniecība, precīzās lauksaimniecības ietekmes faktori, precīzās lauksaimniecības ieviešana, precīzā lauksaimniecība mazattīstītajā reģionā, Pīrsona regresijas analīze
Keywords in English Precision Agriculture, Impact Factors in Precision Agriculture, Implementation of Precision Agriculture,Precision Agriculture in Underdeveloped Region, Pearson Regression Analysis
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 11.06.2021 09:36:04