Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Tulkošanas problēmas un grūtības populārzinātnisko tekstu tulkošanā
Nosaukums angļu valodā Translation Problems and Difficulties in Translating Popular Science Texts
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Hramova
Recenzents Larisa Iļinska, Dr.philol., profesore
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Tulkošanas problēmas un grūtības populārzinātnisko tekstu tulkošanā”, darbu izstrādājusi Profesionālā maģistra studiju programmas “Tehniskā tulkošana” otrā kursa studente Vlada Martunoviča. Šis raksts ir veltīts populārzinātnes žanra problēmai un tās tulkošanai. Šāda konkrēta problēma kā teksta iezīmes izraisa lielāku interesi populārzinātnes un zinātnes žanra līdzības dēļ. Darba autore koncentrējas uz populārzinātnes žanra galveno pazīmju atpazīšanu un tulkošanas tehnikas izstrādi, lai nodrošinātu avota teksta kvalitatīvu tulkošanu. Darbs sastāv no 216 lappusēm. Pētījuma veikšanai un šī raksta tapšanai tika izmantoti trīsdesmit pieci bibliogrāfijas avoti. Šajā maģistra darbā ir trīs nodaļas. Pirmajā nodaļā tiek ievadīts žanra jēdziens valodniecībā un definētas dažādu žanru tulkošanas galvenās īpatnības. Otrajā nodaļā skaidrots populārzinātnes žanra jēdziens, uzsverot tulkošanas problēmas un šī žanra iezīmes. Trešajā nodaļā sniegta avota teksta tulkošanas mērķa valodas analīze. Darba beigās ir divi pielikumi - glosārijs un avota teksts. Praktiskajai daļai bija izvēlēta grāmata How to Sell Without Selling: Step-By-Step Marketing Formula to Attract Ready-to-Buy Clients…, kuru sarakstījis Terry Deans. Grāmatas autors iepazīstina ar metodēm, kā sākt uzņēmējdarbību un piesaistīt vērtīgus klientus. Šī grāmata rada īpašu ineteresi par tēmu, jo tā ir rakstīta populārzinātnes žanrā un ir pilna ar specializētiem terminiem.
Atslēgas vārdi populārzinātnes žanrs, žanra jēdziens, tulkošanas grūtības
Atslēgas vārdi angļu valodā popular science genre, concept of the genre, translation difficulties
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2021 00:17:05