Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Technical Translation
Title in original language Tulkošanas problēmas un grūtības populārzinātnisko tekstu tulkošanā
Title in English Translation Problems and Difficulties in Translating Popular Science Texts
Department Institute of Applied Linguistics
Scientific advisor Tatjana Hramova
Reviewer Larisa Iļinska, Dr.philol., profesore
Abstract Maģistra darba nosaukums ir “Tulkošanas problēmas un grūtības populārzinātnisko tekstu tulkošanā”, darbu izstrādājusi Profesionālā maģistra studiju programmas “Tehniskā tulkošana” otrā kursa studente Vlada Martunoviča. Šis raksts ir veltīts populārzinātnes žanra problēmai un tās tulkošanai. Šāda konkrēta problēma kā teksta iezīmes izraisa lielāku interesi populārzinātnes un zinātnes žanra līdzības dēļ. Darba autore koncentrējas uz populārzinātnes žanra galveno pazīmju atpazīšanu un tulkošanas tehnikas izstrādi, lai nodrošinātu avota teksta kvalitatīvu tulkošanu. Darbs sastāv no 216 lappusēm. Pētījuma veikšanai un šī raksta tapšanai tika izmantoti trīsdesmit pieci bibliogrāfijas avoti. Šajā maģistra darbā ir trīs nodaļas. Pirmajā nodaļā tiek ievadīts žanra jēdziens valodniecībā un definētas dažādu žanru tulkošanas galvenās īpatnības. Otrajā nodaļā skaidrots populārzinātnes žanra jēdziens, uzsverot tulkošanas problēmas un šī žanra iezīmes. Trešajā nodaļā sniegta avota teksta tulkošanas mērķa valodas analīze. Darba beigās ir divi pielikumi - glosārijs un avota teksts. Praktiskajai daļai bija izvēlēta grāmata How to Sell Without Selling: Step-By-Step Marketing Formula to Attract Ready-to-Buy Clients…, kuru sarakstījis Terry Deans. Grāmatas autors iepazīstina ar metodēm, kā sākt uzņēmējdarbību un piesaistīt vērtīgus klientus. Šī grāmata rada īpašu ineteresi par tēmu, jo tā ir rakstīta populārzinātnes žanrā un ir pilna ar specializētiem terminiem.
Keywords populārzinātnes žanrs, žanra jēdziens, tulkošanas grūtības
Keywords in English popular science genre, concept of the genre, translation difficulties
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 11.06.2021 00:17:05