Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Ārvalstu tiešo investīciju ietekmes uz uzņēmuma darbības rezultātiem novērtējums Turcijas apstrādes rūpniecībā
Nosaukums angļu valodā The Assessment of the Impact of Foreign Direct Investment on Company’s Performance in Turkish Manufacturing Industry
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents N. Koleda, Dr.oec., doc.
Anotācija Kopš pieaugošās globalizācijas un liberālās politikas visā pasaulē ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) nozīme ir pieaugusi. ĀTI ir kļuvuši par vienu no izšķirošajiem spēlētājiem starptautiskajā ekonomikā. Tās ietekme uz ekonomikas rādītājiem un uzņēmumiem ir bijusi aktuāla gan pētniekiem, gan varas iestādēm. Tā kā tā svarīgākā loma ir kapitāla pārskaitīšanā uz ieguldīto valsti, būtiska ĀTI piesaistes nozīme ir jaunietekmes valstīm. Kapitāla nepieciešamību pēc ieguldījumiem jaunās ekonomikas valstīs sedz ĀTI, jo jaunajiem uzņēmumiem trūkst nepieciešamā kapitāla. Tādējādi ĀTI ietekme ir mūsdienu pētāma tēma zinātnieku vidū. Šī pētījuma pamatmērķis ir izpētīt ārvalstu tiešo investīciju ietekmi uz uzņēmuma sniegumu Turcijas apstrādes rūpniecībā. Pamatojoties uz literatūru, kas atbalsta ārvalstu tiešo investīciju pozitīvo ietekmi uz uzņēmumu sniegumu, tika atlasīti Turcijas ražošanas uzņēmumi un analizēti to finanšu rādītāji, izmantojot datus no uzņēmumu finanšu darbības rādītājiem. Tiešo ārvalstu investīciju pozitīvā ietekme uz uzņēmuma sniegumu tika pārbaudīta vairākumam uzņēmumu, tādējādi tika secināts, ka Turcijas apstrādes rūpniecības uzņēmuma darbības rezultāti nav viennozīmīgi. Šī pētījuma analītisko daļu veido tiešo ārvalstu ieguldījumu definīcija, to kategorijas, procedūras, Turcijas ekonomiskā vēsture, lai parādītu ražošanas nozīmi, ārējās tirdzniecības tendences un apstrādes rūpniecības struktūru Turcijas ekonomikā. Turpmākajā daļā teorētiskā daļa apraksta teorijas analīzi, ĀTI ietekmi uz uzņēmumiem, dažādu autoru literatūras pārskatu, pamatojoties uz ĀTI, un metodi, kā mērīt ĀTI ietekmi uz uzņēmuma sniegumu. Visbeidzot, zinātniskajā un praktiskajā daļā tika analizēta ĀTI ietekme uz uzņēmumu sniegumu apstrādes rūpniecībā, statistiski pārbaudot izvēlēto uzņēmumu finanšu rādītājus. Šī daļa ietver arī uzņēmuma darbības vizuālās analīzes rezultātus, kā arī vidējās salīdzināšanas metodes.
Atslēgas vārdi ĀTI, apstrādes rūpniecība Turcijā, uzņēmuma darbības rādītāji, finanšu rādītāji.
Atslēgas vārdi angļu valodā FDI, manufacturing industry in Turkey, firm performance, financial ratios.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2021 21:44:55