Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Business Finance
Title in original language Ārvalstu tiešo investīciju ietekmes uz uzņēmuma darbības rezultātiem novērtējums Turcijas apstrādes rūpniecībā
Title in English The Assessment of the Impact of Foreign Direct Investment on Company’s Performance in Turkish Manufacturing Industry
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Konstantins Kozlovskis
Reviewer N. Koleda, Dr.oec., doc.
Abstract Kopš pieaugošās globalizācijas un liberālās politikas visā pasaulē ārvalstu tiešo investīciju (ĀTI) nozīme ir pieaugusi. ĀTI ir kļuvuši par vienu no izšķirošajiem spēlētājiem starptautiskajā ekonomikā. Tās ietekme uz ekonomikas rādītājiem un uzņēmumiem ir bijusi aktuāla gan pētniekiem, gan varas iestādēm. Tā kā tā svarīgākā loma ir kapitāla pārskaitīšanā uz ieguldīto valsti, būtiska ĀTI piesaistes nozīme ir jaunietekmes valstīm. Kapitāla nepieciešamību pēc ieguldījumiem jaunās ekonomikas valstīs sedz ĀTI, jo jaunajiem uzņēmumiem trūkst nepieciešamā kapitāla. Tādējādi ĀTI ietekme ir mūsdienu pētāma tēma zinātnieku vidū. Šī pētījuma pamatmērķis ir izpētīt ārvalstu tiešo investīciju ietekmi uz uzņēmuma sniegumu Turcijas apstrādes rūpniecībā. Pamatojoties uz literatūru, kas atbalsta ārvalstu tiešo investīciju pozitīvo ietekmi uz uzņēmumu sniegumu, tika atlasīti Turcijas ražošanas uzņēmumi un analizēti to finanšu rādītāji, izmantojot datus no uzņēmumu finanšu darbības rādītājiem. Tiešo ārvalstu investīciju pozitīvā ietekme uz uzņēmuma sniegumu tika pārbaudīta vairākumam uzņēmumu, tādējādi tika secināts, ka Turcijas apstrādes rūpniecības uzņēmuma darbības rezultāti nav viennozīmīgi. Šī pētījuma analītisko daļu veido tiešo ārvalstu ieguldījumu definīcija, to kategorijas, procedūras, Turcijas ekonomiskā vēsture, lai parādītu ražošanas nozīmi, ārējās tirdzniecības tendences un apstrādes rūpniecības struktūru Turcijas ekonomikā. Turpmākajā daļā teorētiskā daļa apraksta teorijas analīzi, ĀTI ietekmi uz uzņēmumiem, dažādu autoru literatūras pārskatu, pamatojoties uz ĀTI, un metodi, kā mērīt ĀTI ietekmi uz uzņēmuma sniegumu. Visbeidzot, zinātniskajā un praktiskajā daļā tika analizēta ĀTI ietekme uz uzņēmumu sniegumu apstrādes rūpniecībā, statistiski pārbaudot izvēlēto uzņēmumu finanšu rādītājus. Šī daļa ietver arī uzņēmuma darbības vizuālās analīzes rezultātus, kā arī vidējās salīdzināšanas metodes.
Keywords ĀTI, apstrādes rūpniecība Turcijā, uzņēmuma darbības rādītāji, finanšu rādītāji.
Keywords in English FDI, manufacturing industry in Turkey, firm performance, financial ratios.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 09.06.2021 21:44:55