Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Efektīvas materiālu izsekošanas sistēmas ieviešana eksperimentālās ražošanas vidē
Nosaukums angļu valodā Implementation of Effective Material Tracking System in experimental production environment
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Asoc. prof., Dr. oec. Māris Jurušs
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 36 attēli, 18 tabulas, 32 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 0 avoti latviešu, 48 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Izvēlēta uzņēmuma vajadzībām atbilstoša efektīva materiālu izsekošanas sistēma. Sistēmas izvēlē izmantota nestriktās loģikas Analītiskās hierarhijas procesa metode, kuras kritēriji iegūti apkopojot ražošanas plānošanā iesaistītos darbiniekus. Ņemti vērā ražošanas darbinieku viedokļi par materiālu iztrūkuma cēloņiem, lai precizētu materiālu izsekošanas sistēmas izvēli. Konstatēta uzņēmuma pašreizējās materiālu izsekošanas sistēmas neatbilstība eksperimentālās ražošanas īpatnībām. Aplūkota izvēlētās materiālu izsekošanas sistēmas ieviešana un uzņēmumā identificēto problēmu novēršana, kā arī potenciālie uzlabojumi, ko var sniegt izsekošanas sistēma.
Atslēgas vārdi Efektīva krājumu vadība, eksperimentālā ražošana, materiālu izsekošanas sistēmas, krājumu papildināšana, ražošanas procesu novērošana un uzlabošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Efficient inventory management, experimental manufacturing, material tracking systems, inventory replenishment, monitoring and improvement of production processes
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2021 18:30:00