Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Efektīvas materiālu izsekošanas sistēmas ieviešana eksperimentālās ražošanas vidē
Title in English Implementation of Effective Material Tracking System in experimental production environment
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Jānis Grabis
Reviewer Asoc. prof., Dr. oec. Māris Jurušs
Abstract Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 36 attēli, 18 tabulas, 32 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 0 avoti latviešu, 48 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Izvēlēta uzņēmuma vajadzībām atbilstoša efektīva materiālu izsekošanas sistēma. Sistēmas izvēlē izmantota nestriktās loģikas Analītiskās hierarhijas procesa metode, kuras kritēriji iegūti apkopojot ražošanas plānošanā iesaistītos darbiniekus. Ņemti vērā ražošanas darbinieku viedokļi par materiālu iztrūkuma cēloņiem, lai precizētu materiālu izsekošanas sistēmas izvēli. Konstatēta uzņēmuma pašreizējās materiālu izsekošanas sistēmas neatbilstība eksperimentālās ražošanas īpatnībām. Aplūkota izvēlētās materiālu izsekošanas sistēmas ieviešana un uzņēmumā identificēto problēmu novēršana, kā arī potenciālie uzlabojumi, ko var sniegt izsekošanas sistēma.
Keywords Efektīva krājumu vadība, eksperimentālā ražošana, materiālu izsekošanas sistēmas, krājumu papildināšana, ražošanas procesu novērošana un uzlabošana
Keywords in English Efficient inventory management, experimental manufacturing, material tracking systems, inventory replenishment, monitoring and improvement of production processes
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 09.06.2021 18:30:00