Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Inovāciju ieviešanas ietekmējošo faktoru identificēšana apģērbu un tekstila nozarē
Nosaukums angļu valodā Identification of Factors Affecting Innovation in the Clothing and Textile Sector
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Doc., Dr. oec. Anita Straujuma
Anotācija Maģistra darba autors: Zane Hovlanne Maģistra darba zinātniskais vadītājs: profesore, Dr.oec. Elīna Gaile – Sarkane. Konsultants: Mg.oec. Mikus Dubickis. Maģistra darba temats: Inovāciju ieviešanas ietekmējošo faktoru identificēšana apģērbu un tekstila nozarē. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts un pielikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 26 tabulas un 9 vienādojumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu un 90 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā autore sniedz ieskatu par apģērbu un tekstila industriju un aprites ekonomikas nozīmi tajā. Tiek identificēti un raksturoti faktori, kas ietekmē inovāciju ieviešanu gan apģērbu un tekstila nozarē, gan citās nozarēs. Empīriskajā daļā tiek analizēti tiešsaistes aptaujas un analītiskās hierarhijas procesa (AHP) anketā iegūtie rezultāti, apstiprinātas vai noraidītas teorētiskajā daļā izvirzītās hipotēzes un, balstoties uz AHP anketu un korelācijas rezultātiem – izstrādāti un aprobēti vienādojumi, lai novērtētu uzņēmuma gatavību inovāciju ieviešanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Hovlanne, Z. Gaile-Sarkane, E. (2021). Inovāciju ieviešanas ietekmējošo faktoru identificēšana apģērbu un tekstila nozarē. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 84 lpp.
Atslēgas vārdi Innovācijas; Inovāciju ieviešana; Apģērbu un tekstila industrija; Aprites ekonomika.
Atslēgas vārdi angļu valodā Innovations; Introduction of innovations; Clothing and textile industry; Circular economy.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2021 17:29:15