Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Inovāciju ieviešanas ietekmējošo faktoru identificēšana apģērbu un tekstila nozarē
Title in English Identification of Factors Affecting Innovation in the Clothing and Textile Sector
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Doc., Dr. oec. Anita Straujuma
Abstract Maģistra darba autors: Zane Hovlanne Maģistra darba zinātniskais vadītājs: profesore, Dr.oec. Elīna Gaile – Sarkane. Konsultants: Mg.oec. Mikus Dubickis. Maģistra darba temats: Inovāciju ieviešanas ietekmējošo faktoru identificēšana apģērbu un tekstila nozarē. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, metodoloģiskā un empīriskā daļa, secinājumi un priekšlikumi, izmantotās literatūras un avotu saraksts un pielikumi. Darba apjoms ir 84 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 26 tabulas un 9 vienādojumi. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 3 avoti latviešu un 90 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā autore sniedz ieskatu par apģērbu un tekstila industriju un aprites ekonomikas nozīmi tajā. Tiek identificēti un raksturoti faktori, kas ietekmē inovāciju ieviešanu gan apģērbu un tekstila nozarē, gan citās nozarēs. Empīriskajā daļā tiek analizēti tiešsaistes aptaujas un analītiskās hierarhijas procesa (AHP) anketā iegūtie rezultāti, apstiprinātas vai noraidītas teorētiskajā daļā izvirzītās hipotēzes un, balstoties uz AHP anketu un korelācijas rezultātiem – izstrādāti un aprobēti vienādojumi, lai novērtētu uzņēmuma gatavību inovāciju ieviešanai. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Hovlanne, Z. Gaile-Sarkane, E. (2021). Inovāciju ieviešanas ietekmējošo faktoru identificēšana apģērbu un tekstila nozarē. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 84 lpp.
Keywords Innovācijas; Inovāciju ieviešana; Apģērbu un tekstila industrija; Aprites ekonomika.
Keywords in English Innovations; Introduction of innovations; Clothing and textile industry; Circular economy.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 09.06.2021 17:29:15