Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Nozīmīgākie panākumu faktori efektīvām riska pārvaldei finanšu industrijās
Nosaukums angļu valodā Critical Success Factors for Effective Risk Management in Financial Industries
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Asoc. prof., Dr. oec. Konstantīns Kozlovskis
Anotācija Noslēguma darba autors: Mansi V. Sadhu Noslēguma darba zinātniskajs vadītājs: Dr. oec., profesore Irina Voronova Maģistra darba temats: Kritiskas veiksmes faktori efektīvai riska pārvaldībai finanšu industrijā. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, literatūras pārskats, pētījumu metodika, empīrisko datu analīze, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā ir iekļauti 19 tabulas un 10 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 95 avoti angļu valodā. Darbam pievienots pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: neraugoties uz plašu klāstu literatūras avotu par risku pārvaldību, šajā jomā joprojām trūkst izpratnes par kritiskajiem veiksmes faktoriem. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt, kā Indijas bankas izmanto riska pārvaldības pieejas un procedūras dažāda veida risku pārvaldīšanai. Šajā pētījumā ir identificēti kritiskas veiksmes faktori (KVF) saprātīgai risku pārvaldības sistēmai. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, kas tiek veiktas starp riska pārvaldības speciālistiem dažādos Indijas finanšu uzņēmumos, ir precizēti un klasificēti KVF. Trīs atsevišķi viedokļi KVF ir identificēti: a) elementi, kas ietekmē uzņēmuma tendenču un vēlmju piemērot RVS; b) elementi, kas ir būtiski, izstrādājot, īstenojot un ietekmējot RVS izstrādi un izpildes panākumos, un c) elementi, kas ir būtiski RVS efektīvai izpildei, uzturēšanai un pārvaldībai ārpus RVS izstrādes un izpildes projekta pabeigšanas. Šī sistemātiskā metode ir ļoti svarīga, lai stiprinātu efektīvas riska pārvaldības metodes nolūkā izprast RVS panākumu komponenta taksonomiju. Autors ir sagatavojusi aptauju, lai noskaidrotu, kādas pārmaiņas jāievieš esošajā risku kultūrā lai rosinātu efektīvu risku pārvaldību. Darbs noslēdzas ar secinājumiem un priekšlikumiem labākai risku pārvaldībai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts:: Mansi S.: Kritiski veiksmes faktori efektīvām riska pārvaldības finanšu industrijā. Master Thesis/S. Mansi, I. Voronova. Rīga: RTU, FEEM, studiju programma “Rūpnieciskā inženierija un vadība”, 2021. g. - 98 lpp.
Atslēgas vārdi Riska vadība, Riska apetīte, Kritiskie veiksmes faktori, Riska vadības apmācība, Riska pārvaldības faktori, Banka
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk management, Risk appetite, Critical Success Factors, Risk Management Training, Risk management factors, Banks
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2021 16:42:17