Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Nozīmīgākie panākumu faktori efektīvām riska pārvaldei finanšu industrijās
Title in English Critical Success Factors for Effective Risk Management in Financial Industries
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Asoc. prof., Dr. oec. Konstantīns Kozlovskis
Abstract Noslēguma darba autors: Mansi V. Sadhu Noslēguma darba zinātniskajs vadītājs: Dr. oec., profesore Irina Voronova Maģistra darba temats: Kritiskas veiksmes faktori efektīvai riska pārvaldībai finanšu industrijā. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, literatūras pārskats, pētījumu metodika, empīrisko datu analīze, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 98 lpp., tajā ir iekļauti 19 tabulas un 10 attēli. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 95 avoti angļu valodā. Darbam pievienots pielikums. Noslēguma darba galvenie rezultāti: neraugoties uz plašu klāstu literatūras avotu par risku pārvaldību, šajā jomā joprojām trūkst izpratnes par kritiskajiem veiksmes faktoriem. Šī pētījuma mērķis ir izpētīt, kā Indijas bankas izmanto riska pārvaldības pieejas un procedūras dažāda veida risku pārvaldīšanai. Šajā pētījumā ir identificēti kritiskas veiksmes faktori (KVF) saprātīgai risku pārvaldības sistēmai. Balstoties uz aptaujas rezultātiem, kas tiek veiktas starp riska pārvaldības speciālistiem dažādos Indijas finanšu uzņēmumos, ir precizēti un klasificēti KVF. Trīs atsevišķi viedokļi KVF ir identificēti: a) elementi, kas ietekmē uzņēmuma tendenču un vēlmju piemērot RVS; b) elementi, kas ir būtiski, izstrādājot, īstenojot un ietekmējot RVS izstrādi un izpildes panākumos, un c) elementi, kas ir būtiski RVS efektīvai izpildei, uzturēšanai un pārvaldībai ārpus RVS izstrādes un izpildes projekta pabeigšanas. Šī sistemātiskā metode ir ļoti svarīga, lai stiprinātu efektīvas riska pārvaldības metodes nolūkā izprast RVS panākumu komponenta taksonomiju. Autors ir sagatavojusi aptauju, lai noskaidrotu, kādas pārmaiņas jāievieš esošajā risku kultūrā lai rosinātu efektīvu risku pārvaldību. Darbs noslēdzas ar secinājumiem un priekšlikumiem labākai risku pārvaldībai. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts:: Mansi S.: Kritiski veiksmes faktori efektīvām riska pārvaldības finanšu industrijā. Master Thesis/S. Mansi, I. Voronova. Rīga: RTU, FEEM, studiju programma “Rūpnieciskā inženierija un vadība”, 2021. g. - 98 lpp.
Keywords Riska vadība, Riska apetīte, Kritiskie veiksmes faktori, Riska vadības apmācība, Riska pārvaldības faktori, Banka
Keywords in English Risk management, Risk appetite, Critical Success Factors, Risk Management Training, Risk management factors, Banks
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 09.06.2021 16:42:17