Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Ārējo faktoru ietekmes modelēšana aviācijas nozarē
Nosaukums angļu valodā Modeling of the Impact of External Factors in the Aviation Industry
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Bruno Grasmanis
Recenzents Docente, Dr. oec. Ieva Andersone
Anotācija Maģistra darba autors: Mārtiņš Vīksna Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Prof. Dr.sc.ing. Bruno Grasmanis Maģistra darba temats: Ārējo faktoru ietekmes modelēšana aviācijas nozarē Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 44 attēli, 10 tabulas un 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 41 avots latviešu un 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Aviācijas nozarei piemīt liela atkarība no apkārtējas vides procesiem – sabiedrības pirktspējas līmeņa, kopēja valsts ekonomiskā stāvokļa, likumu regulējumiem, dabas katastrofām, cilvēku izraisītām katastrofām un epidēmijām. Maģistra darbā analizēta un novērtēta makrovides faktoru ietekme uz aviācijas nozari un tajā darbojošos uzņēmumu airBaltic. Noskaidrots vai pastāv korelācija starp aviokompānijas operatīvās darbības rezultātiem (pārvadāto pasažieru skaitu) un ārējiem faktoriem, kas ietekmē tās darbību. Piedāvāta autora izstrādāta pieeja ārējās vides novērtējumam – paplašināts PESTDV analīzes modelis, kuru izmantojot, noskaidrots, cik lielā mērā tie ietekmē aviācijas nozarē darbojošos uzņēmumus. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Vīksna, M. Grasmanis, B. (2021). Ārējo faktoru ietekmes modelēšana aviācijas nozarē. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 93 lpp.
Atslēgas vārdi Aviācija, AirBaltic, Ārējie faktori, PESTEL
Atslēgas vārdi angļu valodā Aviation, AirBaltic, External Factors, PESTEL
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2021 14:49:29