Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Ārējo faktoru ietekmes modelēšana aviācijas nozarē
Title in English Modeling of the Impact of External Factors in the Aviation Industry
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Bruno Grasmanis
Reviewer Docente, Dr. oec. Ieva Andersone
Abstract Maģistra darba autors: Mārtiņš Vīksna Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Prof. Dr.sc.ing. Bruno Grasmanis Maģistra darba temats: Ārējo faktoru ietekmes modelēšana aviācijas nozarē Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 93 lpp., tajā iekļauti 44 attēli, 10 tabulas un 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 41 avots latviešu un 12 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Aviācijas nozarei piemīt liela atkarība no apkārtējas vides procesiem – sabiedrības pirktspējas līmeņa, kopēja valsts ekonomiskā stāvokļa, likumu regulējumiem, dabas katastrofām, cilvēku izraisītām katastrofām un epidēmijām. Maģistra darbā analizēta un novērtēta makrovides faktoru ietekme uz aviācijas nozari un tajā darbojošos uzņēmumu airBaltic. Noskaidrots vai pastāv korelācija starp aviokompānijas operatīvās darbības rezultātiem (pārvadāto pasažieru skaitu) un ārējiem faktoriem, kas ietekmē tās darbību. Piedāvāta autora izstrādāta pieeja ārējās vides novērtējumam – paplašināts PESTDV analīzes modelis, kuru izmantojot, noskaidrots, cik lielā mērā tie ietekmē aviācijas nozarē darbojošos uzņēmumus. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Vīksna, M. Grasmanis, B. (2021). Ārējo faktoru ietekmes modelēšana aviācijas nozarē. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 93 lpp.
Keywords Aviācija, AirBaltic, Ārējie faktori, PESTEL
Keywords in English Aviation, AirBaltic, External Factors, PESTEL
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 09.06.2021 14:49:29