Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums Pamatprasības elektropārvades līniju ierīkošanai
Nosaukums angļu valodā Basic Requirements for Power Lines Installation
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Nikolajs Breners
Recenzents
Anotācija ANOTĀCIJA Pamatprasības elektropārvades līniju ierīkošanai Šajā darbā izpētīta Latvijas gaisvadu līniju energostandarta galvenās tehniskās prasības, parādīti gaisvadu līniju ierīkošanas etapi un to pielietojamo materiālu klāsts. Darbā ir minētas nestandarta situācijas, kuras var rasties gaisvadu līniju montāžas laikā. Latvijas gaisvadu līnijas energostandarta izpēte parādīja, ka energostandartā ir aprakstīti nepieciešamie pasākumi gaisvadu līniju montāžā, kā arī gaisvadu līniju projektēšanā. Gaisvadu līniju projektam ir jābūt sastādītam pēc noteiktiem etapiem, kuri ir aprakstīti energostandartā, piemēram, sastādīt gaisvadu līniju plānu, precizēt balstu atrašanās vietas, izvēlēties pareizu balsta veidu, nodrošināt aizsargjoslas platumu, izvēlēties pareizo vadu marku u.c. Gaisvadu līnija ierīkošana vai rekonstrukcija norisinās daudzos līmeņos, vieni no tiem ir gaisvadu līniju trases iztīrīšana no kokiem un krūmiem, kā arī no demontējamiem balstiem, aizsargjoslas nodrošināšana, balstu izvietošana uzstādīšanas punktu vietās, balstu montāža ar nepieciešamo balsta armatūru utt. Darbā ir minētas situācijas, kādas var rasties gaisvadu līniju montāžas laikā, kad gaisvadu līniju balstus vai balstu pārlaidumus nevar ierīkot pēc projekta.
Atslēgas vārdi Latvijas energostandarts, līnija, balsti, vadi, zemējums.
Atslēgas vārdi angļu valodā Latvian energy standard, line, supports, wires, grounding.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2021 09:26:26