Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language Pamatprasības elektropārvades līniju ierīkošanai
Title in English Basic Requirements for Power Lines Installation
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Nikolajs Breners
Reviewer
Abstract ANOTĀCIJA Pamatprasības elektropārvades līniju ierīkošanai Šajā darbā izpētīta Latvijas gaisvadu līniju energostandarta galvenās tehniskās prasības, parādīti gaisvadu līniju ierīkošanas etapi un to pielietojamo materiālu klāsts. Darbā ir minētas nestandarta situācijas, kuras var rasties gaisvadu līniju montāžas laikā. Latvijas gaisvadu līnijas energostandarta izpēte parādīja, ka energostandartā ir aprakstīti nepieciešamie pasākumi gaisvadu līniju montāžā, kā arī gaisvadu līniju projektēšanā. Gaisvadu līniju projektam ir jābūt sastādītam pēc noteiktiem etapiem, kuri ir aprakstīti energostandartā, piemēram, sastādīt gaisvadu līniju plānu, precizēt balstu atrašanās vietas, izvēlēties pareizu balsta veidu, nodrošināt aizsargjoslas platumu, izvēlēties pareizo vadu marku u.c. Gaisvadu līnija ierīkošana vai rekonstrukcija norisinās daudzos līmeņos, vieni no tiem ir gaisvadu līniju trases iztīrīšana no kokiem un krūmiem, kā arī no demontējamiem balstiem, aizsargjoslas nodrošināšana, balstu izvietošana uzstādīšanas punktu vietās, balstu montāža ar nepieciešamo balsta armatūru utt. Darbā ir minētas situācijas, kādas var rasties gaisvadu līniju montāžas laikā, kad gaisvadu līniju balstus vai balstu pārlaidumus nevar ierīkot pēc projekta.
Keywords Latvijas energostandarts, līnija, balsti, vadi, zemējums.
Keywords in English Latvian energy standard, line, supports, wires, grounding.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 09.06.2021 09:26:26