Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Vērtējums par vēja elektrostaciju izbūvi bez subsīdijām Latvijas apstākļos"
Nosaukums angļu valodā "Evalution of wind park construction options without subsidies in Latvia"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Oļegs Linkevičs
Recenzents Laila Zemīte
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir noteikt galvenos faktorus, kas veicina VES izbūvi Latvijā bez subsīdijām. Darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīta hipotēze: vēja elektrostacijas var ienākt Latvijas tirgū bez subsīdijām. Bakalaura darbs ir tapis sadarbībā ar AS “Latvenergo”. Uz bakalaura darba izstrādes laiku, darba autors ir saņēmis Latvenergo stipendiju. Darbā ir apskatīta līdzšinējā Eiropas pieredze AER nozares subsidēšanā un izvērtēti bezsubsīdiju VES projekti Eiropā. Lai novērtētu VES izbūves iespēju, programmatūrā windPRO ir izstrādāti vēja parku modeļi Latvijas teritorijā. Ar programmatūru WAsP veikti modeļu tehniskie un ekonomiskie aprēķini. Analizējot iegūtos rezultātus, izvērtēti faktori, kas ietekmē VES izmaksas un izbūves iespēju. Darba kopējais apjoms ir 86 lapaspuses, tas satur 30 attēlus, 11 tabulas un 11 pielikumus. Darbā izmantoti 18 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi vēja turbīna, vēja enerģija, subsīdijas, windPRO, WAsP, VES, vēja parks
Atslēgas vārdi angļu valodā wind turbine, wind energy, subsidies, windPRO, WAsP, wind park
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2021 21:09:41