Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Electrical and Power Engineering
Title in original language "Vērtējums par vēja elektrostaciju izbūvi bez subsīdijām Latvijas apstākļos"
Title in English "Evalution of wind park construction options without subsidies in Latvia"
Department Institute of Power Engineering
Scientific advisor Oļegs Linkevičs
Reviewer Laila Zemīte
Abstract Bakalaura darba mērķis ir noteikt galvenos faktorus, kas veicina VES izbūvi Latvijā bez subsīdijām. Darba mērķa sasniegšanai ir izvirzīta hipotēze: vēja elektrostacijas var ienākt Latvijas tirgū bez subsīdijām. Bakalaura darbs ir tapis sadarbībā ar AS “Latvenergo”. Uz bakalaura darba izstrādes laiku, darba autors ir saņēmis Latvenergo stipendiju. Darbā ir apskatīta līdzšinējā Eiropas pieredze AER nozares subsidēšanā un izvērtēti bezsubsīdiju VES projekti Eiropā. Lai novērtētu VES izbūves iespēju, programmatūrā windPRO ir izstrādāti vēja parku modeļi Latvijas teritorijā. Ar programmatūru WAsP veikti modeļu tehniskie un ekonomiskie aprēķini. Analizējot iegūtos rezultātus, izvērtēti faktori, kas ietekmē VES izmaksas un izbūves iespēju. Darba kopējais apjoms ir 86 lapaspuses, tas satur 30 attēlus, 11 tabulas un 11 pielikumus. Darbā izmantoti 18 informācijas avoti.
Keywords vēja turbīna, vēja enerģija, subsīdijas, windPRO, WAsP, VES, vēja parks
Keywords in English wind turbine, wind energy, subsidies, windPRO, WAsP, wind park
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 08.06.2021 21:09:41