Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Cilvēka faktoru un lietotāju pieredzes identificēšana attālās vides modelī
Nosaukums angļu valodā Identification of Human Factors and User Experience in Remote Environment Model
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Docente, Dr. oec. Kristīne Fedotova
Anotācija Anotācija Maģistra darba autore: Harikrishnan Koderi Scient IFIC vadītājs Maģistra darbs : Dr.oec ., Doc. Vladimirs Šatrevičs Maģistra darba nosaukums : Cilvēka faktoru un lietotāju pieredzes identificēšana attālā vidē . Maģistra darbs rakstīts : ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētisko ietvaru , metodoloģiju, empīriskajā daļā pētījumu, un secinājumi un priekšlikumi . Darba apjoms ir lappuses .Tajā ir 48 attēli , 15 tabulas, 5 formulas. Bibliogrāfijā un avotu sarakstā ir 26 avoti angļu valodā. Darbam ir viens pielikums . Galvenie maģistra darba rezultāti : Pētījumā tika identificēti cilvēka faktori un lietotāju pieredze, kas ietekmē attālās vides, ir būtiska negatīva saikne starp stresu un lietotāju pieredzi, strādājot attālā vidē. Augsts stresa līmenis rada sliktu lietotāja pieredzi. Turklāt pētījums arī atklāj, ka cilvēka saskarne attālinātā sistēmā rada vislielāko neapmierinātību un veicina stresu cilvēka un mašīnas līmenī. Turklāt pētījumā tika kategorizēti un identificēti arī dažādi stresa aspekti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts : Koderi, H. (2021) . Cilvēka faktoru un lietotāju pieredzes identificēšana attālā vidē. Maģistra darbs: Koderi, H., Vladimirs Šatrevičs . - Rīga: RTU, FEEM Baltech Studiju centrs, Studiju progra mmas “Rūpniecības inženierija un vadība” p. 72.
Atslēgas vārdi Cilvēciskie faktori, lietotāja pieredze, stress, stress darbavietā, attālā vide.
Atslēgas vārdi angļu valodā Human factors, User experience, Stress, workplace stress, remote environment.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2021 20:52:32