Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Cilvēka faktoru un lietotāju pieredzes identificēšana attālās vides modelī
Title in English Identification of Human Factors and User Experience in Remote Environment Model
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Docente, Dr. oec. Kristīne Fedotova
Abstract Anotācija Maģistra darba autore: Harikrishnan Koderi Scient IFIC vadītājs Maģistra darbs : Dr.oec ., Doc. Vladimirs Šatrevičs Maģistra darba nosaukums : Cilvēka faktoru un lietotāju pieredzes identificēšana attālā vidē . Maģistra darbs rakstīts : ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētisko ietvaru , metodoloģiju, empīriskajā daļā pētījumu, un secinājumi un priekšlikumi . Darba apjoms ir lappuses .Tajā ir 48 attēli , 15 tabulas, 5 formulas. Bibliogrāfijā un avotu sarakstā ir 26 avoti angļu valodā. Darbam ir viens pielikums . Galvenie maģistra darba rezultāti : Pētījumā tika identificēti cilvēka faktori un lietotāju pieredze, kas ietekmē attālās vides, ir būtiska negatīva saikne starp stresu un lietotāju pieredzi, strādājot attālā vidē. Augsts stresa līmenis rada sliktu lietotāja pieredzi. Turklāt pētījums arī atklāj, ka cilvēka saskarne attālinātā sistēmā rada vislielāko neapmierinātību un veicina stresu cilvēka un mašīnas līmenī. Turklāt pētījumā tika kategorizēti un identificēti arī dažādi stresa aspekti. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts : Koderi, H. (2021) . Cilvēka faktoru un lietotāju pieredzes identificēšana attālā vidē. Maģistra darbs: Koderi, H., Vladimirs Šatrevičs . - Rīga: RTU, FEEM Baltech Studiju centrs, Studiju progra mmas “Rūpniecības inženierija un vadība” p. 72.
Keywords Cilvēciskie faktori, lietotāja pieredze, stress, stress darbavietā, attālā vide.
Keywords in English Human factors, User experience, Stress, workplace stress, remote environment.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 08.06.2021 20:52:32