Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Pārmaiņu vadīšanas modeļa izstrāde Latvijas ražošanas nozares uzņēmumiem
Nosaukums angļu valodā Development of Change Management Model for Latvian Manufacturing Sector Companies
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Asoc. prof., Dr. oec. Tatjana Survilo
Anotācija Maģistra darba autors: Edijs Matīss Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane Maģistra darba temats: Pārmaiņu vadības modeļa izstrāde Latvijas ražošanas nozares uzņēmumiem Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 31 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 28 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba rezultātā tika iegūts pārmaiņu vadīšanas modelis Latvijas ražošanas nozares uzņēmumiem, kas koncentrējas uz proaktīvu pārmaiņu ierosinātāju pārvaldību. Pārmaiņu vadīšanas modelis palīdz uzņēmumiem laicīgāk reaģēt uz pārmaiņām un tās veiksmīgāk ieviest. Tika noskaidrots, ka proaktīva pieeja pārmaiņu vadīšanai un cenšanās pārmaiņas paredzēt un tām laicīgi sagatavoties asociējas ar pozitīvāku darbinieku pieredzi ar pārmaiņām. Proaktīvā pārmaiņu ierosinātāju pārvaldībā maziem ražošanas uzņēmumiem lielāka uzmanība jāpievērš uz klientu orientētām pārmaiņām, savukārt vidēji lieliem ražošanas uzņēmumiem uz ar tehnoloģiju attīstību un industrijas tendencēm saistītām pārmaiņām. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Matīss, E., Gaile-Sarkane, E. (2021). Pārmaiņu vadības modeļa izstrāde Latvijas ražošanas nozares uzņēmumiem. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 79 lpp.
Atslēgas vārdi Pārmaiņu vadīšana, pārmaiņu vadīšanas modelis, Latvijas ražošanas nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā Change management, change management model, Latvian manufacturing sector
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2021 18:39:47