Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Pārmaiņu vadīšanas modeļa izstrāde Latvijas ražošanas nozares uzņēmumiem
Title in English Development of Change Management Model for Latvian Manufacturing Sector Companies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer Asoc. prof., Dr. oec. Tatjana Survilo
Abstract Maģistra darba autors: Edijs Matīss Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Profesore, Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane Maģistra darba temats: Pārmaiņu vadības modeļa izstrāde Latvijas ražošanas nozares uzņēmumiem Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs nodaļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 79 lpp., tajā iekļauti 31 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 9 avoti latviešu, 28 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Darba rezultātā tika iegūts pārmaiņu vadīšanas modelis Latvijas ražošanas nozares uzņēmumiem, kas koncentrējas uz proaktīvu pārmaiņu ierosinātāju pārvaldību. Pārmaiņu vadīšanas modelis palīdz uzņēmumiem laicīgāk reaģēt uz pārmaiņām un tās veiksmīgāk ieviest. Tika noskaidrots, ka proaktīva pieeja pārmaiņu vadīšanai un cenšanās pārmaiņas paredzēt un tām laicīgi sagatavoties asociējas ar pozitīvāku darbinieku pieredzi ar pārmaiņām. Proaktīvā pārmaiņu ierosinātāju pārvaldībā maziem ražošanas uzņēmumiem lielāka uzmanība jāpievērš uz klientu orientētām pārmaiņām, savukārt vidēji lieliem ražošanas uzņēmumiem uz ar tehnoloģiju attīstību un industrijas tendencēm saistītām pārmaiņām. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Matīss, E., Gaile-Sarkane, E. (2021). Pārmaiņu vadības modeļa izstrāde Latvijas ražošanas nozares uzņēmumiem. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 79 lpp.
Keywords Pārmaiņu vadīšana, pārmaiņu vadīšanas modelis, Latvijas ražošanas nozare
Keywords in English Change management, change management model, Latvian manufacturing sector
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 08.06.2021 18:39:47