Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Kiberfizisko sistēmu modelis automobiļu uzņēmumu klientu apkalpošanā
Nosaukums angļu valodā Model of Cyber Physical Systems in Customer Service of Automobile Companies
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Prof., Dr.sc.ing. Jānis Grabis
Anotācija Maģistra darba autors: Sibin James Maģistra darbaprasmīgs vadītājs : Dr. oec., Doc. Vladimirs Šatrevičs Maģistra darba nosaukums: Kiber fizisko sistēmu modelis automobiļu uzņēmumu klientu apkalpošanā. Maģistra darbs rakstīts : ir uzrakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 89 pvecums ,tas ietver 45 attēlus, 23 tabulas, 9 formulas, Bibliography un avotu saraksts satur 31 avotu angļu valodā. Darbam ir 90-100 pielikums Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījumā tika identificēti svarīgi kiberfizikālās sistēmas faktori no faktoriālās analīzes. Apsekojuma rezultātu datu analīzei izmantotā aprakstošā analīze. Attiecības starp svarīgiem faktoriem tika novērtētas ar hipotēžu analīzi un kiberfizikas sistēmas faktoru modeli, kas ietekmē klientu apmierinātību ar automobiļu rūpniecību. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Sibin James., Šatrevičs, V. (2021). Kiber fizisko sistēmu modelis autobūves uzņēmumu klientu apkalpošanā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, FEEM Baltech studiju centrs, studiju programma "Industriālā inženierija un vadība" 89 lpp.
Atslēgas vārdi Klientu apkalpošana, klientu apmierinātība, klientu attiecības, Klientu attiecību vadība, Automobiļu uzņēmumi, Rūpniecība 4.0, Viedās produktu pakalpojumu sistēmas, Kiber fiziskās sistēmas, Klientu vērtība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer service, customer satisfaction, customer relations, Customer relationships management, Automobile companies, Industry 4.0, Smart product service systems, Cyber physical systems, Customer value.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2021 17:53:39