Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Kiberfizisko sistēmu modelis automobiļu uzņēmumu klientu apkalpošanā
Title in English Model of Cyber Physical Systems in Customer Service of Automobile Companies
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer Prof., Dr.sc.ing. Jānis Grabis
Abstract Maģistra darba autors: Sibin James Maģistra darbaprasmīgs vadītājs : Dr. oec., Doc. Vladimirs Šatrevičs Maģistra darba nosaukums: Kiber fizisko sistēmu modelis automobiļu uzņēmumu klientu apkalpošanā. Maģistra darbs rakstīts : ir uzrakstīts latviešu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 89 pvecums ,tas ietver 45 attēlus, 23 tabulas, 9 formulas, Bibliography un avotu saraksts satur 31 avotu angļu valodā. Darbam ir 90-100 pielikums Maģistra darba galvenie rezultāti: Pētījumā tika identificēti svarīgi kiberfizikālās sistēmas faktori no faktoriālās analīzes. Apsekojuma rezultātu datu analīzei izmantotā aprakstošā analīze. Attiecības starp svarīgiem faktoriem tika novērtētas ar hipotēžu analīzi un kiberfizikas sistēmas faktoru modeli, kas ietekmē klientu apmierinātību ar automobiļu rūpniecību. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Sibin James., Šatrevičs, V. (2021). Kiber fizisko sistēmu modelis autobūves uzņēmumu klientu apkalpošanā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, FEEM Baltech studiju centrs, studiju programma "Industriālā inženierija un vadība" 89 lpp.
Keywords Klientu apkalpošana, klientu apmierinātība, klientu attiecības, Klientu attiecību vadība, Automobiļu uzņēmumi, Rūpniecība 4.0, Viedās produktu pakalpojumu sistēmas, Kiber fiziskās sistēmas, Klientu vērtība.
Keywords in English Customer service, customer satisfaction, customer relations, Customer relationships management, Automobile companies, Industry 4.0, Smart product service systems, Cyber physical systems, Customer value.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 08.06.2021 17:53:39