Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Bezpersonāla siltumcentrāles optimālas ražošanas vadības sistēmas izveide
Nosaukums angļu valodā Development of an optimal production management system for a staffless heating plant.
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Bruno Grasmanis
Recenzents Prof., Dr. oec. Tatjana Tambovceva
Anotācija Maģistra darba autors: Renārs Ronis. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing, Prof. Bruno Grasmanis. Maģistra darba konsultants: Mg.sc. ing. Kalvis Kalniņš. Maģistra darba temats: Bezpersonāla siltumcentrāles optimālas ražošanas vadības sistēmas izveide. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. Tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 86 lpp. Tas satur 23 attēlus un 8 tabulas. Izmantotajā literatūrā ietverti 36 dažādi avoti angļu valodā un 27 dažādi avoti latviešu valodā. Darbs satur 5 pielikumus. Maģistra darba galvenie rezultāti: Izstrādātā darba rezultātā tiek secināts, ka pēdējos gados gan Baltijā, gan Latvijā ievērojami palielinājies atjaunojamo energoresursu patēriņš kopējā enerģijas bilancē. Šāda tendence pamato to, ka pieprasījums pēc videi draudzīgas enerģijas tikai palielinās, kas nozīmē, ka ļoti aktuāla ir pārdomāta, efektīva, videi draudzīga un droša ražošana, kam nepieciešama stratēģiski atbilstoša enerģētikas uzņēmuma vadība. Pamatojoties uz to, ka siltumcentrāles iekārtu darbības traucējumi ietekmē siltumtīkla parametrus, bet, nemainot esošo iekārtu skaitu, situācijās, kad tādi veidojas, to novēršanas laiks palielinās, ja iekārtas pārvaldošais personāls maina lokāciju, personālu būtu nepieciešams atstāt esošajā lokācijā, lai saglabātu šī brīža ražošanas kvalitātes līmeni. Pēc darba izstrādes laikā apkopotajiem un izpētītajiem datiem tiek secināts, ka, tā kā iekārtu darbības traucējumu apjoms tieši ietekmē saražotās enerģijas kvalitāti, tad, lai saglabātu esošo ražošanas kvalitāti siltumcentrālē, bet ieviestu bezpersonāla pārvaldības modeli, būtu nepieciešams samazināt esošo iekārtu darbības traucējumu skaitu vai uzstādīt enerģijas akumulācijas sistēmu risinājumus. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ronis R., Grasmanis B., Kalniņš K. (2021) Bezpersonāla siltumcentrāles optimālas ražošanas vadības sistēmas izveide. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība” 86lpp.
Atslēgas vārdi Bezpersonāla, siltumcentrāle, ražošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Staffless, heating plant, production
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2021 17:32:28