Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Bezpersonāla siltumcentrāles optimālas ražošanas vadības sistēmas izveide
Title in English Development of an optimal production management system for a staffless heating plant.
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Bruno Grasmanis
Reviewer Prof., Dr. oec. Tatjana Tambovceva
Abstract Maģistra darba autors: Renārs Ronis. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing, Prof. Bruno Grasmanis. Maģistra darba konsultants: Mg.sc. ing. Kalvis Kalniņš. Maģistra darba temats: Bezpersonāla siltumcentrāles optimālas ražošanas vadības sistēmas izveide. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. Tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 86 lpp. Tas satur 23 attēlus un 8 tabulas. Izmantotajā literatūrā ietverti 36 dažādi avoti angļu valodā un 27 dažādi avoti latviešu valodā. Darbs satur 5 pielikumus. Maģistra darba galvenie rezultāti: Izstrādātā darba rezultātā tiek secināts, ka pēdējos gados gan Baltijā, gan Latvijā ievērojami palielinājies atjaunojamo energoresursu patēriņš kopējā enerģijas bilancē. Šāda tendence pamato to, ka pieprasījums pēc videi draudzīgas enerģijas tikai palielinās, kas nozīmē, ka ļoti aktuāla ir pārdomāta, efektīva, videi draudzīga un droša ražošana, kam nepieciešama stratēģiski atbilstoša enerģētikas uzņēmuma vadība. Pamatojoties uz to, ka siltumcentrāles iekārtu darbības traucējumi ietekmē siltumtīkla parametrus, bet, nemainot esošo iekārtu skaitu, situācijās, kad tādi veidojas, to novēršanas laiks palielinās, ja iekārtas pārvaldošais personāls maina lokāciju, personālu būtu nepieciešams atstāt esošajā lokācijā, lai saglabātu šī brīža ražošanas kvalitātes līmeni. Pēc darba izstrādes laikā apkopotajiem un izpētītajiem datiem tiek secināts, ka, tā kā iekārtu darbības traucējumu apjoms tieši ietekmē saražotās enerģijas kvalitāti, tad, lai saglabātu esošo ražošanas kvalitāti siltumcentrālē, bet ieviestu bezpersonāla pārvaldības modeli, būtu nepieciešams samazināt esošo iekārtu darbības traucējumu skaitu vai uzstādīt enerģijas akumulācijas sistēmu risinājumus. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ronis R., Grasmanis B., Kalniņš K. (2021) Bezpersonāla siltumcentrāles optimālas ražošanas vadības sistēmas izveide. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība” 86lpp.
Keywords Bezpersonāla, siltumcentrāle, ražošana
Keywords in English Staffless, heating plant, production
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 08.06.2021 17:32:28