Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālā mārketinga stratēģijas lauksaimniecības biznesa ilgtspējīgai attīstībai
Nosaukums angļu valodā Digital Marketing Strategies for Sustainable Development of Agricultural Business
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Dr. oec. R. Greitāne, docente
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autors: Majid Zamanshoar Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., profesore Tatjana Tambovceva Maģistra darba nosaukums: Digitālā mārketinga stratēģijas lauksaimniecības biznesa ilgtspējīgai attīstībai Maģistra darba apjoms: ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, teorētiskās daļas, metodiskās daļas, empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 102 lpp., tajā ir 17 attēli, 65 tabulas, literatūras avotu saraksts satur 30 avotus angļu valodā. Darbam ir 1 pielikums Svarīgākie rezultāti: Trīs specializēto kanālu, tehnoloģiju un satura mārketinga ietekmējošie faktori ir vissvarīgākie, veidojot ilgtspējīgu lauksaimniecības biznesa stratēģiju. Turklāt, kā vienam no vissvarīgākajiem digitālā mārketinga stratēģiju faktoriem, satura mārketingam ir galvenā un noteicošā loma lauksaimniecības uzņēmumu ilgtspējīgā attīstībā. Atzinumi arī parāda, ka ekspertu vidū ir pārliecība par digitālā mārketinga stratēģiju izveidi, pamatojoties uz ilgtspējīgu lauksaimniecības uzņēmumu attīstību. Šajā ziņā seši svarīgi ilgtspējīgas attīstības mērķi ir pieņemama cena un tīra enerģija, dzimumu līdztiesība, tīrs ūdens, sanitārija, rīcība klimata jomā, dzīve un zeme, kā arī atbildīgs patēriņš un ražošana. Turklāt Lean metodes integrēšana satura mārketinga stratēģijas sākumā, ja to papildina Agile metode, var būt kritiska stratēģijas veidošanā. Arī integrētā satura mārketinga stratēģija un Agile metode var būt spēcīga stratēģija un izšķiroša mazos un vidējos uzņēmumos. Attiecībā uz alternatīvām stratēģijām šis pētījums parādīja, ka integrētai stratēģijai, kas sastāv no Lean metodes ar meklētājprogrammu mārketingu, meklētājprogrammu optimizāciju, sociālo mediju mārketingu un sociālo mediju optimizāciju, kas vēlāk tiek integrēta ar Agile metodi, ir stabilitāte un spēja integrēt tehnoloģijas, ietekmīgas faktori un vissvarīgākie mērķi. Analīzes parādīja, ka vides, sociālekonomiskās un sociālās izglītības jomas ir labākās jomas, lai izveidotu lauksaimniecības uzņēmumus, kuru pamatā ir ilgtspējīga attīstība. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Zamanshoar M.: Digitālā mārketinga stratēģijas lauksaimniecības biznesa ilgtspējīgai attīstībai. Maģistra darbs / M. Zamanshoar, T. Tambovceva. - Rīga: RTU, FEEM, “Uzņēmējdarbība un vadība”, 2021. - 94 pp.
Atslēgas vārdi Digitālā mārketinga stratēģijas, ilgtspējīgai attīstībai, lauksaimniecības biznesa
Atslēgas vārdi angļu valodā Digital Marketing Strategies, Sustainable Development, Agricultural Business
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2021 17:09:10