Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Zīmola pozicionēšanas novērtējums apģērbu nozarē Indijā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Brand Positioning of Cloth Industry in India
Struktūrvienība 22064 BALTECH studiju centrs
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Docente, Dr. oec. Kristīne Fedotova
Anotācija Maģistra darba autors: Siju salam Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., assist. Professor Ieva Andersone Maģistra darba temats: Zīmola pozicionēšanas novērtējums apģērbu nozarē Indijā. Maģistra darbs rakstīts: ir rakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99pp., tajā iekļauti 27 attēli, 23tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: avoti, 36angļu. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šis darbs ir saistīts tikai ar klientu uztveri par tekstilrūpniecības zīmolu pozicionēšanas stratēģijām. No darba tas pierādīja, ka klients ir katras nozares karalis. Ir daži faktori, kas galvenokārt tiek pierādīti vienādi. Hipotēzes faktori, piemēram, valsts un sabiedrības kultūra, uzņēmuma sponsorēšana dažādiem pasākumiem sava tēla zīmola veidošanai, pakalpojumu kvalitāte, konkurētspējīgas cenas, reklāmas veicināšana, valsts un sabiedrības kultūra, būtiski ietekmē klientu uztveri par zīmola pozicionēšanu. Šo faktoru nozīmīgumu pierāda daudzkārtējās regresijas analīze. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Salam. S., Andersone. I, (2021). Indijas tekstilrūpniecības zīmola pozicionēšanas klientu uztveres novērtējums. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 99pp.
Atslēgas vārdi Zīmola pozicionēšana, Indijas tekstilrūpniecība, klientu uztvere, daudzkārtējas regresijas analīze, Zīmola pozicionēšanas stratēģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā Brand positioning, Indian Textile Industry, Customer perception, Multiple Regression Analysis,Strategies of brand positioning
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2021 13:36:50