Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Industrial Engineering and Management
Title in original language Zīmola pozicionēšanas novērtējums apģērbu nozarē Indijā
Title in English Evaluation of Brand Positioning of Cloth Industry in India
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ieva Andersone
Reviewer Docente, Dr. oec. Kristīne Fedotova
Abstract Maģistra darba autors: Siju salam Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., assist. Professor Ieva Andersone Maģistra darba temats: Zīmola pozicionēšanas novērtējums apģērbu nozarē Indijā. Maģistra darbs rakstīts: ir rakstīts angļu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99pp., tajā iekļauti 27 attēli, 23tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: avoti, 36angļu. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Šis darbs ir saistīts tikai ar klientu uztveri par tekstilrūpniecības zīmolu pozicionēšanas stratēģijām. No darba tas pierādīja, ka klients ir katras nozares karalis. Ir daži faktori, kas galvenokārt tiek pierādīti vienādi. Hipotēzes faktori, piemēram, valsts un sabiedrības kultūra, uzņēmuma sponsorēšana dažādiem pasākumiem sava tēla zīmola veidošanai, pakalpojumu kvalitāte, konkurētspējīgas cenas, reklāmas veicināšana, valsts un sabiedrības kultūra, būtiski ietekmē klientu uztveri par zīmola pozicionēšanu. Šo faktoru nozīmīgumu pierāda daudzkārtējās regresijas analīze. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Salam. S., Andersone. I, (2021). Indijas tekstilrūpniecības zīmola pozicionēšanas klientu uztveres novērtējums. Maģistra darbs. Rīga: RTU, IEVF Baltech studiju centrs, maģistra akadēmiskā studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 99pp.
Keywords Zīmola pozicionēšana, Indijas tekstilrūpniecība, klientu uztvere, daudzkārtējas regresijas analīze, Zīmola pozicionēšanas stratēģijas
Keywords in English Brand positioning, Indian Textile Industry, Customer perception, Multiple Regression Analysis,Strategies of brand positioning
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 08.06.2021 13:36:50