Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pētījums par elektromobiļu uzlādes staciju ieviešanu un vadību
Nosaukums angļu valodā Research on implementation and management of electric car charging station
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents A. Greitāns
Anotācija Bakalaura darba autors: Shoabbos Shoalimov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Assist.prof. Vladimir Satrevich Bakalaura darba temats: Pētījumi par elektromobiļu uzlādes staciju ieviešanu un pārvaldību Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, un to veido ievads, teorētiskās un pētnieciskās daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darbs ir 62 lpp., Tajā ir 11 attēli, 7 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietilpst: 53 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes resursus. Darbam pievienots 2 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā ir iekļauta galvenā informācija par elektriskajiem transportlīdzekļiem, dažādām uzlādes un uzlādes līmeņu metodēm, vispārējiem izaicinājumiem EV uzlādes staciju būvniecībā un vadības iespējām. Turklāt tiek pētīts pašreizējais EV nozares stāvoklis Skandināvijas valstīs un tiek pētīti esošie šķēršļi. Pētījuma daļa ietver pārskatu par elektroenerģijas piegādi Eiropas valstīs, datu analīzi un daudzlīniju regresijas modeļa izveidi Rstudio, kas palīdzēs noteikt, kā dažādi faktori ietekmē EV uzlādes staciju skaitu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Shoalimov, Sh. (2021). Pētījums par elektromobiļu uzlādes staciju ieviešanu un pārvaldību, bakalaura darbs / Sh. Šoalimovs, N. Lāce.-Rīga: RTU, IBEM DIBM akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”, 62 lpp.
Atslēgas vārdi Transportlīdzeklis, ieviešana, elektrības tīkls, infrastruktūra, sadedzināšanas dzinējs, biodegviela, uzlādes līmeņi, induktīvā uzlāde, pārslodze, autostāvvieta, emisijas, spēka agregāts, sadales tīkls
Atslēgas vārdi angļu valodā Vehicle, Implementation, Electricity grid, Infrastructure, Combustion engine, Biofuel, Charging levels, Inductive charging, Overcurrent, Parking lot, Emissions, Powertrain, Distribution grid
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 20:57:32