Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pētījums par elektromobiļu uzlādes staciju ieviešanu un vadību
Title in English Research on implementation and management of electric car charging station
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Vladimirs Šatrevičs
Reviewer A. Greitāns
Abstract Bakalaura darba autors: Shoabbos Shoalimov Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Assist.prof. Vladimir Satrevich Bakalaura darba temats: Pētījumi par elektromobiļu uzlādes staciju ieviešanu un pārvaldību Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā, un to veido ievads, teorētiskās un pētnieciskās daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darbs ir 62 lpp., Tajā ir 11 attēli, 7 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietilpst: 53 avoti angļu valodā, ieskaitot grāmatas, zinātniskos žurnālus un tiešsaistes resursus. Darbam pievienots 2 pielikums. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Teorētiskajā daļā ir iekļauta galvenā informācija par elektriskajiem transportlīdzekļiem, dažādām uzlādes un uzlādes līmeņu metodēm, vispārējiem izaicinājumiem EV uzlādes staciju būvniecībā un vadības iespējām. Turklāt tiek pētīts pašreizējais EV nozares stāvoklis Skandināvijas valstīs un tiek pētīti esošie šķēršļi. Pētījuma daļa ietver pārskatu par elektroenerģijas piegādi Eiropas valstīs, datu analīzi un daudzlīniju regresijas modeļa izveidi Rstudio, kas palīdzēs noteikt, kā dažādi faktori ietekmē EV uzlādes staciju skaitu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Shoalimov, Sh. (2021). Pētījums par elektromobiļu uzlādes staciju ieviešanu un pārvaldību, bakalaura darbs / Sh. Šoalimovs, N. Lāce.-Rīga: RTU, IBEM DIBM akadēmiskā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība”, 62 lpp.
Keywords Transportlīdzeklis, ieviešana, elektrības tīkls, infrastruktūra, sadedzināšanas dzinējs, biodegviela, uzlādes līmeņi, induktīvā uzlāde, pārslodze, autostāvvieta, emisijas, spēka agregāts, sadales tīkls
Keywords in English Vehicle, Implementation, Electricity grid, Infrastructure, Combustion engine, Biofuel, Charging levels, Inductive charging, Overcurrent, Parking lot, Emissions, Powertrain, Distribution grid
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 20:57:32