Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Arilmetilmeldrumskābes fragmentu saturošu jaunu lipofīlu antioksidantu sintēze
Nosaukums angļu valodā Synthesis of new lipophilic antioxidants containing moiety of arylmethyl Meldrum`s acid
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Inese Mieriņa
Recenzents Ilze Māliņa
Anotācija Knēvenageļa kondensācija, azīda-alkīna-1,3-dipolārā ciklopievienošanās, meldrumskābju lipofīlie atvasinājumi Bakalaura darba literatūras apskatā ir apkopota informācija par 1,2,3-triazolu sintēzes metodēm. Informācijas apkopošanai ir izmantotas sekojošas datubāzes: Scopus, ScienceDirect un Wiley Online Library. Eksperimentālā daļa ir veltīta 1,2,3-triazola fragmentu saturošu arilmetilmeldrumskābju lipofīlo atvasinājumu sintēzei. Sintēzes ceļš paredz klika reakciju starp azīdu un alkīnu, Knēvenāgeļa kondensāciju un iegūtā arilidēnsavienojuma reducēšanu. Bez tam ir izstrādāts sintēzes ceļš meldrumskābes aizvietotāja ar hidrazīda atlikumu iegūšanai. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā un satur 57 lapas. Tas satur 20 shēmas un 30 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Knēvenageļa kondensācija, azīda-alkīna-1,3-dipolārā ciklopievienošanās, meldrumskābju lipofīlie atvasinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Knoevenagel condensation, azide-alkyne-1,3-dipolar cycloaddition, lipophilic derivatives of Meldrum’s acid
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 16:56:29