Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Arilmetilmeldrumskābes fragmentu saturošu jaunu lipofīlu antioksidantu sintēze
Title in English Synthesis of new lipophilic antioxidants containing moiety of arylmethyl Meldrum`s acid
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Inese Mieriņa
Reviewer Ilze Māliņa
Abstract Knēvenageļa kondensācija, azīda-alkīna-1,3-dipolārā ciklopievienošanās, meldrumskābju lipofīlie atvasinājumi Bakalaura darba literatūras apskatā ir apkopota informācija par 1,2,3-triazolu sintēzes metodēm. Informācijas apkopošanai ir izmantotas sekojošas datubāzes: Scopus, ScienceDirect un Wiley Online Library. Eksperimentālā daļa ir veltīta 1,2,3-triazola fragmentu saturošu arilmetilmeldrumskābju lipofīlo atvasinājumu sintēzei. Sintēzes ceļš paredz klika reakciju starp azīdu un alkīnu, Knēvenāgeļa kondensāciju un iegūtā arilidēnsavienojuma reducēšanu. Bez tam ir izstrādāts sintēzes ceļš meldrumskābes aizvietotāja ar hidrazīda atlikumu iegūšanai. Bakalaura darbs ir uzrakstīts angļu valodā un satur 57 lapas. Tas satur 20 shēmas un 30 literatūras avotus.
Keywords Knēvenageļa kondensācija, azīda-alkīna-1,3-dipolārā ciklopievienošanās, meldrumskābju lipofīlie atvasinājumi
Keywords in English Knoevenagel condensation, azide-alkyne-1,3-dipolar cycloaddition, lipophilic derivatives of Meldrum’s acid
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 16:56:29