Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmējdarbības efektivitātes pilnveidošana un attīstības iespēju novērtēšana juridisko pakalpojumu nozarē
Nosaukums angļu valodā Analysis of Business Efficiency Improvement and Development Opportunities in the Legal Sector
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents B.Savicka
Anotācija Bakalaura darba autore: Ieva Niedra Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane Bakalaura darba temats: Uzņēmējdarbības efektivitātes pilnveidošana un attīstības iespēju novērtēšana juridisko pakalpojumu nozarē Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, ….. daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 39 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 2 angļu, un 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: autore uzņēmuma SIA „Juristu grupa” efektivitātes pilnveidošanas un attīstības iespēju novērtēšanas pētījuma rezultātā identificēja problēmas. Lai to atrisinātu, tika piedāvāts restrukturizēt PZA posteņus. Restrukturizācijas rezultātā tiks paaugstināti rentabilitātes rādītāji. Savukārt bankrotēšanas iespēja tiks samazināta, bet tāpat paliks salīdzinoši augsta. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Niedra, I., Gaile-Sarkane, E. (2021). Uzņēmējdarbības efektivitātes pilnveidošana un attīstības iespēju novērtēšana juridisko pakalpojumu nozarē. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 76 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība, efektivitāte, riski, problēmas, projekts, bankrots, pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Entrepreneurship, efficiency, risks, problems, project, bankruptcy, development
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 15:01:08