Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Uzņēmējdarbības efektivitātes pilnveidošana un attīstības iespēju novērtēšana juridisko pakalpojumu nozarē
Title in English Analysis of Business Efficiency Improvement and Development Opportunities in the Legal Sector
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Elīna Gaile-Sarkane
Reviewer B.Savicka
Abstract Bakalaura darba autore: Ieva Niedra Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane Bakalaura darba temats: Uzņēmējdarbības efektivitātes pilnveidošana un attīstības iespēju novērtēšana juridisko pakalpojumu nozarē Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, ….. daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 39 tabulas, 11 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 2 angļu, un 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: autore uzņēmuma SIA „Juristu grupa” efektivitātes pilnveidošanas un attīstības iespēju novērtēšanas pētījuma rezultātā identificēja problēmas. Lai to atrisinātu, tika piedāvāts restrukturizēt PZA posteņus. Restrukturizācijas rezultātā tiks paaugstināti rentabilitātes rādītāji. Savukārt bankrotēšanas iespēja tiks samazināta, bet tāpat paliks salīdzinoši augsta. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Niedra, I., Gaile-Sarkane, E. (2021). Uzņēmējdarbības efektivitātes pilnveidošana un attīstības iespēju novērtēšana juridisko pakalpojumu nozarē. Diplomprojekts. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 76 lpp.
Keywords Uzņēmējdarbība, efektivitāte, riski, problēmas, projekts, bankrots, pilnveidošana
Keywords in English Entrepreneurship, efficiency, risks, problems, project, bankruptcy, development
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 15:01:08