Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma kreditoru struktūrvienības procesu digitalizācijas un izmaksu pārvaldības projekts
Nosaukums angļu valodā Service company Accounts Payable department process digitization and cost management project
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents I.Zumente
Anotācija Korziņina, A., Kasperoviča, L. (2021). Pakalpojumu uzņēmuma kreditoru struktūrvienības procesu digitalizācijas un izmaksu pārvaldības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, UFEK, bakalaura profesionālā studiju programma ‘’Uzņēmējdarbība un vadīšana’’ 66 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 28 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ietverti: 12 avoti latviešu, 14 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Analītiskajā daļā tika veikta nozares analīze, uzņēmuma finanšu rādītāju un risku analīze. Pamatojoties uz rezultātiem, tika konstatēts, ka uzņēmumam ir zema rentabilitāte un pārmērīgas personāla izmaksas, kas saistītas nedigitalizētiem procesiem un pārmērīgu manuālo darbu. Pētījumu daļā tika analizēta zinātniskā literatūra un veikta padziļināta kreditoru struktūrvienības procesu izpēte. Kā galvenais risinājums tika izvirzīts kreditoru struktūrvienības triju procesu digitalizācija. Aprēķinu daļā tika veikta skanēšanas, manuālās grāmatošanas un pieprasījumu apstrādes procesa digitalizācijas ekonomiskā efekta noteikšana gan uz kreditoru struktūrvienības izmaksām, gan uz kopējām uzņēmuma izmaksām. Veiktie aprēķini liecina, ka šo triju procesu digitalizācija ļaus uzņēmumam samazināt personāla izmaksas un palielināt bruto peļņas rentabilitāti.
Atslēgas vārdi izmaksas, digitalizācija, procesu digitalizācija, kreditori
Atslēgas vārdi angļu valodā costs, digitization, processes digitization, Accounts Payable
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 12:47:36