Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma kreditoru struktūrvienības procesu digitalizācijas un izmaksu pārvaldības projekts
Title in English Service company Accounts Payable department process digitization and cost management project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ludmila Kasperoviča
Reviewer I.Zumente
Abstract Korziņina, A., Kasperoviča, L. (2021). Pakalpojumu uzņēmuma kreditoru struktūrvienības procesu digitalizācijas un izmaksu pārvaldības projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, UFEK, bakalaura profesionālā studiju programma ‘’Uzņēmējdarbība un vadīšana’’ 66 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 28 tabulas, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ir ietverti: 12 avoti latviešu, 14 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Analītiskajā daļā tika veikta nozares analīze, uzņēmuma finanšu rādītāju un risku analīze. Pamatojoties uz rezultātiem, tika konstatēts, ka uzņēmumam ir zema rentabilitāte un pārmērīgas personāla izmaksas, kas saistītas nedigitalizētiem procesiem un pārmērīgu manuālo darbu. Pētījumu daļā tika analizēta zinātniskā literatūra un veikta padziļināta kreditoru struktūrvienības procesu izpēte. Kā galvenais risinājums tika izvirzīts kreditoru struktūrvienības triju procesu digitalizācija. Aprēķinu daļā tika veikta skanēšanas, manuālās grāmatošanas un pieprasījumu apstrādes procesa digitalizācijas ekonomiskā efekta noteikšana gan uz kreditoru struktūrvienības izmaksām, gan uz kopējām uzņēmuma izmaksām. Veiktie aprēķini liecina, ka šo triju procesu digitalizācija ļaus uzņēmumam samazināt personāla izmaksas un palielināt bruto peļņas rentabilitāti.
Keywords izmaksas, digitalizācija, procesu digitalizācija, kreditori
Keywords in English costs, digitization, processes digitization, Accounts Payable
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 12:47:36