Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Biznesa procesu analīze un vadīšana būvniecības uzņēmumā Uzbekistānā
Nosaukums angļu valodā Business Process Analysis and Management at Construction Company in Uzbekistan
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Leonards Budņiks
Recenzents prof. E.Gaile-Sarkane
Anotācija Anotācija Bakalaura darba autors: Begdiyar Utegenov Bakalaura darba zinatniskais vaditajs: docent (prakt) Leonards Budņiks Bakalaura darba temats: Biznesa procesu analīze un vadīšana būvniecības uzņēmumā Uzbekistānā. Bakalaura darbs rakstits anglu valoda, darbs sastāv no ievada, divām daļām un secinājuma. Darbs ir uz 59 lappusēm, darbā ir 22 attēli, 6 tabulas un 1 pielikums. Ir izmantoti 34 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultati: Pētījuma mērķis bija veikt biznesa procesu analīzi un novērtēšanu būvniecības uzņēmumā ARABBOY Ltd. (Uzbekistāna). Rezultātā SIA Arabboy radās situācija, kad uzņēmuma milzīgais darbaspēks un tehniskais potenciāls tiek izmantots ar nepietiekamu, daļēji atbilstošu mūsdienu realitātes vajadzībām, ekonomisko efektu Bakalaura darba bibliografiskais apraksts: Begdiyar U, (2021) Biznesa procesu analīze un vadīšana būvniecības uzņēmumā Uzbekistānā. Bakalaura darbs. U. Begdiyar, L. Budņiks. - RTU, AIB, bakalaura akademiska studiju programma “ Uzņēmējdarbība un Vadība”. – 59 lpp.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: biznesa procesi, būvniecības nozare, Uzbekistāna būvniecības nozare.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: business processes, construction industry, construction industry of Uzbekistan.
Valoda eng
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 12:12:38