Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Biznesa procesu analīze un vadīšana būvniecības uzņēmumā Uzbekistānā
Title in English Business Process Analysis and Management at Construction Company in Uzbekistan
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Leonards Budņiks
Reviewer prof. E.Gaile-Sarkane
Abstract Anotācija Bakalaura darba autors: Begdiyar Utegenov Bakalaura darba zinatniskais vaditajs: docent (prakt) Leonards Budņiks Bakalaura darba temats: Biznesa procesu analīze un vadīšana būvniecības uzņēmumā Uzbekistānā. Bakalaura darbs rakstits anglu valoda, darbs sastāv no ievada, divām daļām un secinājuma. Darbs ir uz 59 lappusēm, darbā ir 22 attēli, 6 tabulas un 1 pielikums. Ir izmantoti 34 literatūras avoti. Bakalaura darba galvenie rezultati: Pētījuma mērķis bija veikt biznesa procesu analīzi un novērtēšanu būvniecības uzņēmumā ARABBOY Ltd. (Uzbekistāna). Rezultātā SIA Arabboy radās situācija, kad uzņēmuma milzīgais darbaspēks un tehniskais potenciāls tiek izmantots ar nepietiekamu, daļēji atbilstošu mūsdienu realitātes vajadzībām, ekonomisko efektu Bakalaura darba bibliografiskais apraksts: Begdiyar U, (2021) Biznesa procesu analīze un vadīšana būvniecības uzņēmumā Uzbekistānā. Bakalaura darbs. U. Begdiyar, L. Budņiks. - RTU, AIB, bakalaura akademiska studiju programma “ Uzņēmējdarbība un Vadība”. – 59 lpp.
Keywords Atslēgas vārdi: biznesa procesi, būvniecības nozare, Uzbekistāna būvniecības nozare.
Keywords in English Keywords: business processes, construction industry, construction industry of Uzbekistan.
Language eng
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 12:12:38