Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Vairumtirdzniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Wholesale company financial stability improvement project
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents A. Matisone
Anotācija Bakalaura darba autors: Katerina Jurinova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Profesore Dr. oec. Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: Vairumtirdzniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, pētījumu un aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauts: 26 tabulas, 5 formulas, 13 attēli. Darba gaitā tika izmantoti 40 dažādi avoti, t.s. grāmatas, publikācijas, raksti, organizāciju mājaslapas un citi interneta avoti. No tiem 14 angļu valodā, 17 latviešu un 9 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma finanšu analīze, pamatojoties uz iegūtajiem, rezultātiem tika konstatēts, ka SIA “CCF Baltija” ir finanšu stabilitātes trūkums 2019. gadā. Pētījumu daļā tika veikta zinātniskas literatūras izpēte, un tika noteikti galvenie virzieni finanšu stabilitātes paaugstināšanai. Galvenaisrisinājums bija izvelēts ar krājumu optimizāciju saistīta metode. Aprēķinu daļā bija piedāvāti 2 priekšlikumi nepilnības risināšanai, proti, ABC-XYZ analīzes izmantošana un Slimstock “Slim4” moduļa ieviešana ERP sistēmā. Pateicoties šiem diviem priekšlikumiem, bija novērota pozitīva tendence finanšu stabilitātes paaugstināšanā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jurinova, K., Lāce, N. (2021). Vairumtirdzniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI UFE, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 61 lpp.
Atslēgas vārdi Finanšu stabilitāte, krājumu optimizēšana, vairumtirdzniecība, ABC-XYZ analīze, ERP sistēma
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial stability, inventory optimization, wholesale, ABC-XYZ analysis, ERP system
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 12:10:49