Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Vairumtirdzniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes pilnveidošanas projekts
Title in English Wholesale company financial stability improvement project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Nataļja Lāce
Reviewer A. Matisone
Abstract Bakalaura darba autors: Katerina Jurinova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Profesore Dr. oec. Nataļja Lāce Bakalaura darba temats: Vairumtirdzniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes pilnveidošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, analītiskā, pētījumu un aprēķinu daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauts: 26 tabulas, 5 formulas, 13 attēli. Darba gaitā tika izmantoti 40 dažādi avoti, t.s. grāmatas, publikācijas, raksti, organizāciju mājaslapas un citi interneta avoti. No tiem 14 angļu valodā, 17 latviešu un 9 krievu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tika veikta uzņēmuma finanšu analīze, pamatojoties uz iegūtajiem, rezultātiem tika konstatēts, ka SIA “CCF Baltija” ir finanšu stabilitātes trūkums 2019. gadā. Pētījumu daļā tika veikta zinātniskas literatūras izpēte, un tika noteikti galvenie virzieni finanšu stabilitātes paaugstināšanai. Galvenaisrisinājums bija izvelēts ar krājumu optimizāciju saistīta metode. Aprēķinu daļā bija piedāvāti 2 priekšlikumi nepilnības risināšanai, proti, ABC-XYZ analīzes izmantošana un Slimstock “Slim4” moduļa ieviešana ERP sistēmā. Pateicoties šiem diviem priekšlikumiem, bija novērota pozitīva tendence finanšu stabilitātes paaugstināšanā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Jurinova, K., Lāce, N. (2021). Vairumtirdzniecības uzņēmuma finanšu stabilitātes pilnveidošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI UFE, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 61 lpp.
Keywords Finanšu stabilitāte, krājumu optimizēšana, vairumtirdzniecība, ABC-XYZ analīze, ERP sistēma
Keywords in English Financial stability, inventory optimization, wholesale, ABC-XYZ analysis, ERP system
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 12:10:49