Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Ar sārmu aktivizētu saistvielu izstrāde ceolītu saturošu granulu izgatavošanai
Nosaukums angļu valodā Development of alkali-activated binders for the production of zeolite-containing granules
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Kristīne Veģere
Recenzents Genādijs Šahmenko
Anotācija Literatūras apskatā apkopota zinātniskajā literatūrā pieejamā informācija par sārmu aktivizētām saistvielām, to vēsturi, kā arī par ceolītiem un to pielietojumu. Apkopota informācija par sārmu aktivizētu saistvielu un ceolītu kopdarbību. Darbā apskatīti dažādi adsorbenti un to pielietojums, kā arī dažādas granulēšanas metodes. Eksperimentālajā daļā aprakstīti pētījumā izmantotie izejmateriāli; dots sauso izejvielu (metakaolīna un ceolītu 4A) ķīmiskais un mineraloģiskais sastāvs, raksturota to morfoloģija un daļiņu sadalījums pa frakcijām, kā arī izmantoto aktivizācijas šķīdumu (NaOH šķīduma un ar nātrija metasilikāta šķīdumu modificēta NaOH šķīduma) ķīmiskais sastāvs. Uzskatāmi atspoguļoti izgatavoto paraugu sastāvi, raksturots un shematiski atspoguļots to izgatavošanas un testēšanas process. Apkopota informācija par izmantotajām testēšanas metodēm izgatavoto paraugu īpašību noteikšanai. Rezultātu izvērtējuma daļa ietver iegūtos rezultātus par sārmu aktivizētām saistvielām un ceolītu granulām. Maģistra darba pētījumā tika izgatavoti sārmu aktivizētas saistvielas paraugi (20×20×20 mm), tika noteikts izgatavoto paraugu materiāla blīvums, spiedes stiprība (7.; 14. un 28. dienā), ka arī raksturots to mineraloģiskais sastāvs, mikrostruktūra, īpatnējās virsmas laukums, izejvielām tika veikta diferenciālā termiskā analīze. Balstoties uz iegūtajiem sārmu aktivizēto saistvielu rezultātiem, tika izvēlēti ceolītu granulu sastāvi kā bāzi izmantojot sārmu aktivizēto saistvielu, kas iegūta metakaolīnu aktivizējot ar 8M NaOH šķīdumu saistvielu. Darbā apkopoti galvenie secinājumi par sārmu aktivizēto saistvielu izmantošanu ceolītu granulu izgatavošanā, iegūtajiem datiem un analizēto informāciju, kā arī par ceolītu granulu pielietojumu adsorbcijas jomā. Darbā izmantota VĶT institūtā, RTU Zinātniskās bibliotēkā un elektroniskās datu bāzēs pieejamā literatūra un interneta resursi. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, vācu un angļu valodās, kas izdoti no 1955. līdz 2021.g. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 82 lpp, 42 attēlus, 12 tabulas, darbā izmantoti 92 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi CO2 ADSORBENTI; SĀRMU AKTIVIZĒTAS SAISTVIELAS; METAKAOLĪNS; CEOLĪTS 4A; CEOLĪTU GRANULAS
Atslēgas vārdi angļu valodā CO2 ADSORBENTS; ALKALI ACTIVATED BINDERS; METACAOLINE; ZEOLITE 4A; ZEOLITE GRANULES
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 11:50:07