Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Materials Science
Title in original language Ar sārmu aktivizētu saistvielu izstrāde ceolītu saturošu granulu izgatavošanai
Title in English Development of alkali-activated binders for the production of zeolite-containing granules
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Kristīne Veģere
Reviewer Genādijs Šahmenko
Abstract Literatūras apskatā apkopota zinātniskajā literatūrā pieejamā informācija par sārmu aktivizētām saistvielām, to vēsturi, kā arī par ceolītiem un to pielietojumu. Apkopota informācija par sārmu aktivizētu saistvielu un ceolītu kopdarbību. Darbā apskatīti dažādi adsorbenti un to pielietojums, kā arī dažādas granulēšanas metodes. Eksperimentālajā daļā aprakstīti pētījumā izmantotie izejmateriāli; dots sauso izejvielu (metakaolīna un ceolītu 4A) ķīmiskais un mineraloģiskais sastāvs, raksturota to morfoloģija un daļiņu sadalījums pa frakcijām, kā arī izmantoto aktivizācijas šķīdumu (NaOH šķīduma un ar nātrija metasilikāta šķīdumu modificēta NaOH šķīduma) ķīmiskais sastāvs. Uzskatāmi atspoguļoti izgatavoto paraugu sastāvi, raksturots un shematiski atspoguļots to izgatavošanas un testēšanas process. Apkopota informācija par izmantotajām testēšanas metodēm izgatavoto paraugu īpašību noteikšanai. Rezultātu izvērtējuma daļa ietver iegūtos rezultātus par sārmu aktivizētām saistvielām un ceolītu granulām. Maģistra darba pētījumā tika izgatavoti sārmu aktivizētas saistvielas paraugi (20×20×20 mm), tika noteikts izgatavoto paraugu materiāla blīvums, spiedes stiprība (7.; 14. un 28. dienā), ka arī raksturots to mineraloģiskais sastāvs, mikrostruktūra, īpatnējās virsmas laukums, izejvielām tika veikta diferenciālā termiskā analīze. Balstoties uz iegūtajiem sārmu aktivizēto saistvielu rezultātiem, tika izvēlēti ceolītu granulu sastāvi kā bāzi izmantojot sārmu aktivizēto saistvielu, kas iegūta metakaolīnu aktivizējot ar 8M NaOH šķīdumu saistvielu. Darbā apkopoti galvenie secinājumi par sārmu aktivizēto saistvielu izmantošanu ceolītu granulu izgatavošanā, iegūtajiem datiem un analizēto informāciju, kā arī par ceolītu granulu pielietojumu adsorbcijas jomā. Darbā izmantota VĶT institūtā, RTU Zinātniskās bibliotēkā un elektroniskās datu bāzēs pieejamā literatūra un interneta resursi. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, vācu un angļu valodās, kas izdoti no 1955. līdz 2021.g. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 82 lpp, 42 attēlus, 12 tabulas, darbā izmantoti 92 literatūras avoti.
Keywords CO2 ADSORBENTI; SĀRMU AKTIVIZĒTAS SAISTVIELAS; METAKAOLĪNS; CEOLĪTS 4A; CEOLĪTU GRANULAS
Keywords in English CO2 ADSORBENTS; ALKALI ACTIVATED BINDERS; METACAOLINE; ZEOLITE 4A; ZEOLITE GRANULES
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 11:50:07