Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Kluyveromyces marxianus fermentācijas vides sastāva optimizācija un 2-feniletanola iegūšana
Nosaukums angļu valodā Optimization of the fermentation medium composition of Kluyveromyces marxianus and production of 2-phenylethanol
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Juris Vanags
Recenzents Armands Vīgants
Anotācija Maģistra darbā tika apkopota informācija par Kluyveromyces marxianus rauga izmantošanu kā alternatīvu aromātiska savienojuma 2 feniletnola (2-PE) iegūšanas rīku. Darba izstrādāšanai tika izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes (Science Direct, Springerlink, Scopus u.c.). Izmantojamie literatūras avoti tika publicēti latviešu un angļu valodas un bija izdoti no 1947. līdz 2021. gadam. Esoša pētījuma mērķis bija noskaidrot sintētiskās augšanas vides un piebarošanas šķīduma optimālo sastāvu attiecībā uz galvenajām biomasas sastāvdaļām: oglekli, slāpekli un fosforu (C:N:P), lai sasniegtu maksimālo Kluyveromyces marxianus biomasas koncentrāciju reakcijas vidē un 2-PE produktivitāti. Pirmajā etapā īpatnēja oglekļa, slāpekļa un fosfora patēriņa noteikšanai, tika realizēti vairāki Kluyveromyces marxianus mikrokultivēšanas (skrīninga) (96 bedrīšu mikroplātēs) eksperimenti. Balstoties uz eksperimentu rezultātiem, tika aprēķināti aptuvenas barotnes komponenšu koncentrāciju attiecības – C:N:P ir vienādas ar 1:0.043:0.01. Vadoties no tā, ka bioreaktoros tiek nodrošināta aktīva skābekļa līmeņa un vides pH kontrole (kas mikrokultivēšanas eksperimentos nebija realizējam) barotņu sastāvu bija nepieciešams pielāgot lielāka mēroga kultivācijām. Otrajā etapā tika realizēti vairāki kultivācijas eksperimenti 5L laboratorijas bioreaktorā (ar 2-feniletanola sintēzi), lai precizētu optimālo barotnes sastāvu. Pēc fermentācijas eksperimentiem tika noteiktas beigu optimālas oglekļa, slāpekļa un fosfora attiecības augšanas vidē un piebarošanas šķīdumā – C:N:P = 1:0.0375:0.006. Maksimālā sasniegta Kluyveromyces marxianus biomasas koncentrācija bija 73 g·L 1, un tā ir salīdzināma ar rezultātiem no zinātniskas literatūras. Maksimālā sasniegta 2-PE biosintēzes produktivitāte bija 372 mg·L 1·st.-1 ar iznākumu 74%, kas ir ļoti tuvs literatūras datiem.
Atslēgas vārdi KLUYVEROMYCES MARXIANUS, 2-FENILETNOLS, FERMENTĀCIJA, VIDES OPTIMIZĀCIJA, BIOTEHNOLOĢIJA.
Atslēgas vārdi angļu valodā KLUYVEROMYCES MARXIANUS, 2-PHENYLETHANOL, FERMENTATION, MEDIUM OPTIMISATION, BIOTECHNOLOGY.
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 11:40:25