Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Chemical Technology
Title in original language Kluyveromyces marxianus fermentācijas vides sastāva optimizācija un 2-feniletanola iegūšana
Title in English Optimization of the fermentation medium composition of Kluyveromyces marxianus and production of 2-phenylethanol
Department 14000 Faculty of Material Science and Applied Chemistry
Scientific advisor Juris Vanags
Reviewer Armands Vīgants
Abstract Maģistra darbā tika apkopota informācija par Kluyveromyces marxianus rauga izmantošanu kā alternatīvu aromātiska savienojuma 2 feniletnola (2-PE) iegūšanas rīku. Darba izstrādāšanai tika izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes (Science Direct, Springerlink, Scopus u.c.). Izmantojamie literatūras avoti tika publicēti latviešu un angļu valodas un bija izdoti no 1947. līdz 2021. gadam. Esoša pētījuma mērķis bija noskaidrot sintētiskās augšanas vides un piebarošanas šķīduma optimālo sastāvu attiecībā uz galvenajām biomasas sastāvdaļām: oglekli, slāpekli un fosforu (C:N:P), lai sasniegtu maksimālo Kluyveromyces marxianus biomasas koncentrāciju reakcijas vidē un 2-PE produktivitāti. Pirmajā etapā īpatnēja oglekļa, slāpekļa un fosfora patēriņa noteikšanai, tika realizēti vairāki Kluyveromyces marxianus mikrokultivēšanas (skrīninga) (96 bedrīšu mikroplātēs) eksperimenti. Balstoties uz eksperimentu rezultātiem, tika aprēķināti aptuvenas barotnes komponenšu koncentrāciju attiecības – C:N:P ir vienādas ar 1:0.043:0.01. Vadoties no tā, ka bioreaktoros tiek nodrošināta aktīva skābekļa līmeņa un vides pH kontrole (kas mikrokultivēšanas eksperimentos nebija realizējam) barotņu sastāvu bija nepieciešams pielāgot lielāka mēroga kultivācijām. Otrajā etapā tika realizēti vairāki kultivācijas eksperimenti 5L laboratorijas bioreaktorā (ar 2-feniletanola sintēzi), lai precizētu optimālo barotnes sastāvu. Pēc fermentācijas eksperimentiem tika noteiktas beigu optimālas oglekļa, slāpekļa un fosfora attiecības augšanas vidē un piebarošanas šķīdumā – C:N:P = 1:0.0375:0.006. Maksimālā sasniegta Kluyveromyces marxianus biomasas koncentrācija bija 73 g·L 1, un tā ir salīdzināma ar rezultātiem no zinātniskas literatūras. Maksimālā sasniegta 2-PE biosintēzes produktivitāte bija 372 mg·L 1·st.-1 ar iznākumu 74%, kas ir ļoti tuvs literatūras datiem.
Keywords KLUYVEROMYCES MARXIANUS, 2-FENILETNOLS, FERMENTĀCIJA, VIDES OPTIMIZĀCIJA, BIOTEHNOLOĢIJA.
Keywords in English KLUYVEROMYCES MARXIANUS, 2-PHENYLETHANOL, FERMENTATION, MEDIUM OPTIMISATION, BIOTECHNOLOGY.
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 11:40:25