Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Audita uzņēmuma darbības produktivitātes uzlabošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Audit Company Productivity Improvement Project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ludmila Kasperoviča
Recenzents I.Zumente
Anotācija Bakalaura darba autors: Artis Skujiņš Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: zina. Asistente Mg. oec. Ludmila Kasperoviča Bakalaura darba temats: Audita uzņēmuma darbības produktivitātes uzlabošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 41 tabula, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu valodā, 2 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Balstoties uz pētījumu un aprēķinu rezultātiem, tiek secināts, ka ir iespējams paaugstināt uzņēmuma produktivitāti un atbilstību ilgtspējas kritērijam. To iespējams panākt uzlabojot uzdevuma deleģēšanas procesu, un uzdevumu izpildi, veicot procesu, uzdevumu automatizācijas pakāpes palielināšanu, kā arī optimizējot klientu portfeļa apkalpošanu. Rodas laika un izmaksu ietaupījums, kas var tikt izmantots lielāka klientu skaita apkalpošanai. Palielinās uzņēmuma produktivitāte un tādi rādītāji kā apgrozījums, peļņa, līdz ar to uzlabojot uzņēmuma ilgtspēju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Skujiņš, A., Kasperoviča, L. (2021). Audita uzņēmuma darbības produktivitātes uzlabošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 74 lpp.
Atslēgas vārdi Produktivitātes uzlabošana, audita uzņēmums, laika un izmaksu ietaupījums, ilgtspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Audit company, productivity improvement, laika un izmaksu ietaupījums, ilgtspēja
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 09:32:32