Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Audita uzņēmuma darbības produktivitātes uzlabošanas projekts
Title in English Audit Company Productivity Improvement Project
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Ludmila Kasperoviča
Reviewer I.Zumente
Abstract Bakalaura darba autors: Artis Skujiņš Bakalaura darba zinātniskā vadītāja: zina. Asistente Mg. oec. Ludmila Kasperoviča Bakalaura darba temats: Audita uzņēmuma darbības produktivitātes uzlabošanas projekts Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 74 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 41 tabula, 6 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 21 avots latviešu valodā, 2 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Balstoties uz pētījumu un aprēķinu rezultātiem, tiek secināts, ka ir iespējams paaugstināt uzņēmuma produktivitāti un atbilstību ilgtspējas kritērijam. To iespējams panākt uzlabojot uzdevuma deleģēšanas procesu, un uzdevumu izpildi, veicot procesu, uzdevumu automatizācijas pakāpes palielināšanu, kā arī optimizējot klientu portfeļa apkalpošanu. Rodas laika un izmaksu ietaupījums, kas var tikt izmantots lielāka klientu skaita apkalpošanai. Palielinās uzņēmuma produktivitāte un tādi rādītāji kā apgrozījums, peļņa, līdz ar to uzlabojot uzņēmuma ilgtspēju. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Skujiņš, A., Kasperoviča, L. (2021). Audita uzņēmuma darbības produktivitātes uzlabošanas projekts. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana” 74 lpp.
Keywords Produktivitātes uzlabošana, audita uzņēmums, laika un izmaksu ietaupījums, ilgtspēja
Keywords in English Audit company, productivity improvement, laika un izmaksu ietaupījums, ilgtspēja
Language lv
Year 2021
Date and time of uploading 07.06.2021 09:32:32