Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmuma attīstības tendenču novērtēšanas un jauna tirgus apgūšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project of Identifying trends for a Company Opportunities and New Market Acquisition
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs T.Širovs
Recenzents E.Ence
Anotācija Noslēguma darba autors: Zane Kristkalne Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Toms Širovs Noslēguma darba temats: Attīstības tendenču novērtēšana un jauna tirgus apgūšana Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 10 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 23 angļu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek novērtēta līmētā kokmateriāla nozares attīstība Latvijā un pasaulē, izskatot šī brīža piedāvājums tirgū. Finanšu aprēķins tiek veikts ar mērķi, lai novērtētu pētāma uzņēmuma finanšu stāvokli, savukārt nozares speciālistu anketēšana, lai novērtētu koka ēku būvniecību Latvijā un tā potenciālu kopumā. Tā pat tiek pētīta Latvijas likumdošana, lai noskaidrotu būtiskākos ierobežojumus saistībā ar koka ēku būvniecību. Savukārt, lai izanalizētu uzņēmuma būtiskākos ietēmējošos faktorus un attīstības iespējas, tiek veikti aprēķini ar Portera 5 spēku diagrammu, QFD matricu un SVID analīzes palīdzību. Balstoties uz iegūtajiem rezultātiem ir izstrādāti secinājumi un priekšlikumi. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Kristkalne, Z., Širovs, T. (2021). Attīstības tendenču novērtēšana un jauna tirgus apgūšana. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, UIVI IUVK, bakalaura profesionālā studiju programma «Uzņēmējdarbība un vadīšana» 72 lpp.
Atslēgas vārdi Tirgus attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Market development
Valoda lv
Gads 2021
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2021 09:24:11